Świętokrzyskie: Pilotaż ‚Liderzy kooperacji’.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Iwona Pol

Rozpoczyna się realizacja pilotażowego projektu partnerskiego ‚Liderzy kooperacji’ w województwie świętokrzyskim.

Z udziałem marszałka Andrzeja Bętkowskiego i wicemarszałek Renaty Janik podpisane zostały porozumienia o współpracy pomiędzy województwem świętokrzyskim a 4 powiatami i 6 gminami. Wśród sygnatariuszy porozumienia są powiat sandomierski i gmina Łoniów, a także powiat staszowski i gmina Bogoria.

Wicemarszałek Renata Janik przypomina, że każda z gmin otrzyma po blisko 60 tysięcy złotych:

W ramach projektu powiaty oraz gminy będą miały możliwość udziału w nieodpłatnych szkoleniach dotyczących m.in. komunikacji społecznej i interpersonalnej, negocjacji, budowania efektywnej kooperacji, metod pracy z rodziną lub grupą osób oraz wsparcia doradczego.

Celem projektu jest wdrożenie modelu współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej, a podmiotami innych polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa dla gmin wiejskich.

Marcin Gabrek