Świętokrzyskie: Nowe żłobki i wsparcie rodzin dzięki 21 mln zł z unijnych funduszy

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Iwona Pol

18 projektów z tzw. części społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego zatwierdzonych do dofinansowania na dzisiejszym posiedzeniu Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, pozwoli na rozwijanie opieki nad dziećmi do lat 3 oraz tworzenie świetlic środowiskowych.

Przedsięwzięcia będą realizowane głównie na obszarach wiejskich. Z projektów skorzysta 1500 osób.

5 mln zł z rozdysponowanej dzisiaj kwoty trafi do pięciu projektów, dzięki którym 160 rodziców, głównie mam małych dzieci, powróci do pracy, pozostawiając swoje pociechy pod profesjonalną opieką – informuje wicemarszałek Renata Janik. – Dzięki unijnemu dofinansowaniu powstaną dwa nowe żłobki a działające placówki rozszerzą swoją ofertę. Łącznie powstanie ponad 130 nowych miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi.

Dofinansowanie, w łącznej kwocie 16 mln zł, trafi również do 13 projektów przewidujących rozwijanie świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży oraz wsparcie rodzin, przeżywających trudności wychowawcze. Powstaną 34 nowe placówki, a 12 już istniejących świetlic zaplanowało rozszerzenie działalności – łącznie przebędzie w nich 799 nowych miejsc. Docelowo ze wsparcia skorzysta 1365 osób, dzieci oraz ich rodzice.

Nowe placówki zostaną uruchomione m.in w Staszowie, Opatowie i w gminie Zawichost.

W świetlicach dzieci będą mogły odrabiać lekcje oraz wartościowo spędzać wolny czas, m. in. rozwijać swoje pasje i zainteresowania pod okiem wykwalifikowanych wychowawców. Niektóre ze świetlic będą miały charakter tematyczny, np. spośród dwóch placówek, uruchamianych w Opatowie, jedna będzie koncentrowała się na zajęciach tanecznych, a druga na muzycznych. W projektach zaplanowano także wsparcie i doradztwo psychologiczne dla rodziców, które ma im pomóc w prawidłowym i świadomym wychowywaniu dzieci.