Świętokrzyskie: Kolejne konkursy na unijne miliony

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Dominika Miś

 

Cztery kolejne konkursy na dofinansowanie projektów z dziedziny włączenia społecznego i profilaktyki zdrowotnej ogłasza Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów ponad 27,5 mln zł.
Mówi wicemarszałek Renata Janik:

Na co mogą być przeznaczone środki?

Trzeci z konkursów poświęcony jest aktywizacji zawodowej, a skierowany jest do osób będących w trudnej sytuacji życiowej, w tym korzystających z pomocy społecznej. Ich kłopoty mogą wynikać m. in. ze stanu zdrowia, niepełnosprawności, z braku pracy i braku umiejętności zawodowych.
Ostatni konkurs nosi nazwę “Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych”.

W każdym konkursie istnieje możliwość sfinansowania wkładu własnego ze środków PFRON pod warunkiem, że projektodawcą jest organizacja pozarządowa i wszyscy członkowie grupy objętej wsparciem są osobami niepełnosprawnymi.