Sulisławice: O młynarzach na przestrzeni wieków.

Data publikacji: Kategoria: , , , , Zamieścił: Iwona Pol

Młynarzom z parafii Sulisławice poświęcone będzie spotkanie z Wiesławem Dworniakiem – autorem książki ‚Młynarze na terenie parafii Sulisławice gmina Łoniów od końca XVIII wieku do I wojny
światowej’.

Autor prezentuje w niej środowisko młynarzy zatrudnionych w czterech młynach wodnych w: Lipowcu, Bazowie, Sulisławicach i Skwirzowej oraz dwóch wiatraków w: Gieraszowicach i Ruszczy Płaszczyźnie. Wielu czytelników na kartach tej książki może odnaleźć swoich przodków i dodatkowo wiele ciekawostek dotyczących regionu.

Młynarze stanowili zróżnicowaną społeczność odgrywającą ważną rolę zwłaszcza w środowisku wiejskim. Do lat dwudziestych ubiegłego wieku młynarstwo było traktowane jako zawód rzemieślniczy, a później przemysłowy.

Autor jako główną bazę źródłową wykorzystał księgi metrykalne i akta stanu cywilnego jedenastu parafii oraz księgi hipoteczne poszczególnych młynów z Hipoteki sandomierskiej.

Publikacja, której promocja będzie miała miejsce w sobotę (18 listopada) w remizie
Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulisławicach o godz. 17.00, służy przywróceniu pamięci osób i wydarzeń dotyczących środowiska młynarskiego na terenie sulisławskiej parafii.