Staszów. Razem chcą pozyskiwać pieniądze z Unii Europejskiej

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Dominik Siatrak

Włodarze trzech gmin z powiatu staszowskiego: Staszowa, Oleśnicy i Rytwian podpisali porozumienie w sprawie powołania Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Staszowa. Inicjatywa, która została już wpisana do strategii województwa świętokrzyskiego, pozwolić ma na łatwiejsze pozyskiwanie pieniędzy z funduszy unijnych w ramach nowej perspektywy.

– Pieniądze wynegocjowane przez premiera RP dla Polski z nowego budżetu Unii Europejskiej są w zasięgu samorządów – powiedział marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski.

O znaczeniu porozumienia mówił burmistrz Staszowa Leszek Kopeć.

Burmistrz Oleśnicy Leszek Juda.

Wójt gminy Rytwiany Grzegorz Forkasiewicz uważa, że jednym z największych wyzwań będzie wskazanie w strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, która zostanie opracowana, tych obszarów które wymagają pilnej interwencji w tych 3 gminach.

Porozumienie podpisano w Urzędzie Miasta i Gminy Staszów.

(fot. UMiG Staszów)