Staszów: Powstał Świętokrzyski Klaster Energii.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Joanna Sarwa

Dbanie o środowisko naturalne i rozwój nowoczesnych, odnawialnych źródeł energii – to główne cele powołanego do życia Świętokrzyskiego Klastra Energii w Staszowie. Jednym z członków klastra jest Enea Elektrownia Połaniec.
Świętokrzyskie samorządy, w tym miasto i gmina Staszów, świadome wyzwań energetycznych stojących przed przedsiębiorcami przemysłowymi, chcą zadbać o ekologiczny rozwój regionu i inwestować w odnawialne źródła energii. W tym celu miasto Staszów wyszło z inicjatywą powołania Świętokrzyskiego Klastra Energii. Głównym celem podpisanego dziś w Staszowie porozumienia jest znacząca poprawa bezpieczeństwa i efektywności energetycznej oraz stanu środowiska przyrodniczego na obszarze powiatu staszowskiego.
– Jestem przekonany, że poprzez działania jakie wspólnie będziemy podejmować z naszymi partnerami w ramach podpisanego dziś porozumienia, osiągniemy założone cele ekologiczne i ekonomiczne z korzyścią dla lokalnej społeczności. Dzięki klastrowi energetycznemu gmina nie tylko zaoszczędzi, ale stanie się także bardziej innowacyjna, atrakcyjna i przyjazna środowisku – powiedział burmistrz Staszowa Leszek Kopeć.
Porozumienie ustanawia obszar współpracy podmiotów działających m.in. w branży energii elektrycznej, energii cieplnej, przetwarzania odpadów i ścieków oraz obsługi mieszkańców i transportu miejskiego. Beneficjentem tego projektu będą przede wszystkim mieszkańcy regionu staszowskiego.
– Świętokrzyski Klaster Energii to pierwszy z wielu tego typu projektów, w którym jako największy w regionie producent energii chcemy podzielić się z mieszkańcami oraz lokalnymi firmami naszą wiedzą i doświadczeniem. Pomoże to zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne, poprawić efektywność energetyczną oraz zadbać o czyste powietrze na poziomie lokalnym – powiedział prezes Enei Elektrowni Połaniec Bogusław Rybacki.
Wypracowany w ramach porozumienia program zakłada m.in. efektywne wzmocnienie lokalnej gospodarki poprzez optymalizację wykorzystywania lokalnie dostępnych zasobów energetycznych, rozwój odnawialnych źródeł energii, wdrażanie nowych technologii i modernizację zakładów komunalnych, wzmocnienie działań z zakresu racjonalnej i skutecznej zbiórki odpadów, a także rozwój miejskich i międzymiastowych linii komunikacyjnych.
Umowę o współpracy na rzecz klastra podpisali: Leszek Kopeć, burmistrz Staszowa, Bogusław Rybacki – prezes zarządu oraz Janusz Paruzel – członek zarządu do spraw operacyjnych Enei Elektrowni Połaniec, Jacek Marek – prezes zarządu Zakładu Energetyki Cieplnej w Staszowie, Andrzej Zięba – prezes zarządu Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie, Stanisław Batóg – prezes zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Staszowie oraz Mikołaj Pasek – prezes zarządu Domat Consulting w Kielcach.

Joanna Sarwa