Staszów: 4 miliony złotych z Funduszu Dróg Samorządowych dla powiatu.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Joanna Sarwa

4 miliony złotych z Funduszu Dróg Samorządowych otrzymał powiat staszowski.

Pozwoli to na realizację inwestycji o wartości około 9 milionów złotych. O szczegółach mówi poseł Marek Kwitek:

Powiat uzyskał 1 mln 435 tys. zł a giny Połaniec i Rytwiany – 2 mln 487 tys. zł. Zrealizowanych zostanie 7 zadań mających na celu rozbudowę, przebudowę i remonty odcinków dróg powiatowych i gminnych (6 km) oraz budowę mostu. Wartość całości zadań wynosi blisko 9  mln zł, z czego kwota dofinansowania stanowi blisko 7 mln zł, w tym w roku 2021 zagwarantowana jest kwota blisko 3 mln zł na zadania w gminie Połaniec i Rytwiany. Dofinansowanie zadań jest na poziomie 50 -80%.

Joanna Sarwa