Staszów: 12,5 miliona z Funduszu Inwestycji Lokalnych dla gmin powiatu staszowskiego.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Joanna Sarwa

Ponad 12 mln zł z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymają gminy powiatu staszowskiego. Promesy przedstawicielom samorządów wręczyła wiceminister kultury i sportu Anna Krupka:

Najwięcej pieniędzy – ponad pięć milionów złotych – otrzymała gmina Staszów. Pieniądze z Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwotach od miliona do około 2 mln zł otrzymały także gminy: Bogoria, Rytwiany, Oleśnica i Szydłów. Środki te zostaną przeznaczone między innymi na budowę wodociągów i kanalizacji oraz remonty dróg.

Joanna Sarwa