Stalowa Wola: Zmiany w statucie miasta.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Joanna Sarwa

Nad zmianami w statucie miasta pochylą się radni miejscy w Stalowej Woli podczas piątkowej Sesji Rady Miejskiej. Zmiany są związane z utworzeniem Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej i Stalowowolskiego Centrum Usług Wspólnych. Zadaniem PCPN będzie zarządzanie obiektami sportowymi i rekreacyjnymi przekazanymi mu w zarząd, organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców Stalowej Woli, rozwijanie różnych form aktywnego wypoczynku i rekreacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych, ale też współpraca z klubami sportowymi i stowarzyszeniami w zakresie imprez sportowych i rekreacyjnych oraz tworzenie warunków dla rodzinnego uczestnictwa w takich imprezach. Do zadań należeć będzie również konserwacja i rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej. Natomiast Stalowowolskie Centrum Usług Wspólnych, które będzie o swoją siedzibę w dawnym budynku w Mostostalu będzie zapewniało 31 jednostkom podległym miastu wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną , ale też w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowań w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Kolejna zmiana w statucie miasta będzie dotyczyła nazwy Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Stalowej Woli na Samorządowe Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Stalowej Woli.

Marta Górecka