Stalowa Wola: Zarząd powiatu z absolutorium.

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Małgorzata Figacz

Rada Powiatu Stalowowolskiego udzieliła absolutorium z wykonania budżetu za 2018 rok. Przy 19 głosach za i 1 wstrzymującym się radni powiatowi dali wotum zaufania zarządowi powiatu ze zrealizowanych ubiegłorocznych zadań i finansów powiatu stalowowolskiego. Po przedstawionym obszernym sprawozdaniu z wykonania budżetu głosowanie odbyło się bez dyskusji. Starosta Stalowowolski Janusz Zarzeczny dziękował radnym za udzielone poparcie

Starosta przyznaje, że problemem jest oświata, do której powiat w ubiegłym roku musiał dopłacić 8 milionów złotych. Jest jednak przekonany, że w przyszłym roku sytuacja się zmieni, bo subwencja będzie zwiększona, po tym jak po zmianach w systemie edukacji w szkołach prowadzonych przez powiat, przybędzie około 1000 uczniów.

(Marta Górecka)