Stalowa Wola: Wycinka drzew na remontowanej ulicy Popiełuszki

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Marta Górecka

W związku z trwającą przebudową ulicy Popiełuszki ruszyła wycinka topoli kolidujących z inwestycją. Wycinkę drzew krytykuje część mieszkańców przeciwnych ogałacaniu ulicy z zieleni. Jednak część topoli ze względu na ich stan nadawała się już do wycinki. Mówił o tym starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny.

 

Starosta przypomniał też że topole są drzewami o krótkiej żywotności.

 

W projekcie przebudowy ulicy Popiełuszki nie wszystkie drzewa przewidziane są do wycinki. Mają też pojawić się w miejsce wyciętych drzew nowe.

 

A w ramach przebudowy ulicy Popiełuszki przebudowana będzie nie tylko nawierzchnia, ale cały układ komunikacyjny. Sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu z ulicą Okulickiego zastąpi turborondo. Dla lepszego skomunikowania na skrzyżowaniach z ulicami Wolności i Skoczyńskiego zaproponowano tzw. skrzyżowania skanalizowane z dodatkowymi pasami włączenia się do ruchu. Po obu stronach ulicy wyremontowane zostaną też ciągi piesze. Przeprowadzona będzie modernizacja oświetlenia i rozbudowana sieć kanalizacji deszczowej. Całkowita wartość zdania to kwota blisko 7,4 miliona złotych , z czego dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych to pomad 5,5 miliona. Według planów przebudowa ma zostać zrealizowana do połowy listopada.