Stalowa Wola: Starosta Janusz Zarzeczny z absolutorium

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Marta Górecka

Radni powiatowi udzielili absolutorium staroście stalowowolskiemu z wykonania budżetu za 2020 rok. Zanim jednak zagłosowali ‘za’, zapoznali się ze sprawozdaniem finansowym Powiatu Stalowowolskiego za rok 2020 i raportem o stanie mienia Powiatu Stalowowolskiego. Według przedstawionej informacji dochody zaplanowane na ponad 136,5 miliona złotych zostały zrealizowane w ponad 98,3 procenta do kwoty ponad 134,2 miliona. Wydatki, które w ramach zrównoważonego budżetu zaplanowano również na ponad 136,5 miliona złotych, zrealizowano na kwotę ponad 123,2 miliona złotych co stanowi blisko 90,3% planu. Przedstawione na sesji wyczerpujące informacje nie wywołały dodatkowej dyskusji wśród radnych. Za poparcie dziękował radnym powiatowym starosta Janusz Zarzeczny.

 

Docenili to radni powiatowi jednogłośnie udzielając absolutorium za ubiegły rok.