Stalowa Wola: Sejm przyjął ustawę dotyczącą utworzenia Strategicznego Parku Inwestycyjnego w Stalowej Woli.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Joanna Sarwa

Sejm przyjął dzisiaj ustawę o szczególnych rozwiązaniach, związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych. Dotyczy ona utworzenia Strategicznego Parku Inwestycyjnego w Jaworznie i Stalowej Woli. Niedawno radni miejscy na sesji przyjęli jednogłośnie rezolucję, w której ponad podziałami popierali ustawę otwierającą nowe możliwości rozwojowe dla Stalowej Woli w zakresie m.in. nowych technologii, innowacji i elektromobilności. Ustawa przeszła, choć rezolucja niespecjalnie wpłynęła na posłów wszystkich opcji politycznych Za jej przyjęciem zagłosowało 241 posłów(głownie PiS), zaś przeciw było 202 (w tym większość to KO i Lewica). Teraz nad ustawą pochyli się Senat. Z tego, że ustawę przyjął Sem cieszy się prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbreżny:

To nie wszystko, bo stalowowolski park o powierzchni 996 hektarom dedykowany ma być nie tylko elektromobilności i nowoczesnym technologiom elektronicznym i procesorowym, również przewidziany jest pod przemysł zbrojeniowy, motoryzacyjny, lotniczy oraz innowacyjny przemysł energetyczny, w tym wodorowy i przemysł tworzyw sztucznych. Prezydent Lucjusz Nadbereżny przyznał, że zainteresowanie dużych innowacyjnych firm inwestowaniem w Stalowej Woli już jest:

A 996 hektarów powierzchni pod tereny inwestycyjne ma być przejęte od Lasów Państwowych, na to właśnie pozwala ustawa. W zamian Lasom Państwowym należy przekazać tereny o takiej samej powierzchni, niekoniecznie zalesione, ale takie na których można prowadzić gospodarkę leśną. W Stalowej Woli 996 hektarów, które miasto chce pozyskać od Lasów Państwowych pod park inwestycyjny, to tereny zamknięte w obrębie ulic Przyszowskiej i Bojanowskiej za firmami Alutec, IKEA, HSW i kuźnią. Zaś tereny, które Stalowa Wola musiałaby przekazać w zamian, miasto mogłoby pozyskać na przykład od sąsiadów, albo też w innym miejscu w Polsce. Proponowana ustawa pozwoli tylko na czasowe dokonywanie zamiany lasów. Będzie to się mogło odbyć w przeciągu 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy. W ramach tej specustawy samorządy, lub spółki, które samorządy utworzą z agencjami rządowymi do zarządzania strefami, będą mały 10 lat na na uzbrojenie i skomercjalizowanie przejętego terenu.

Joanna Sarwa