Stalowa Wola: Rezolucja radnych ws historycznych dla miasta decyzji parlamentu

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Marta Górecka

Stalowowolscy radni miejscy jednogłośnie, ponad podziałami poparli projekt ustawy tworzącej obszar Strategicznego Parku Inwestycyjnego w Stalowej Woli. Efektem jest rezolucja przyjęta na Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej popierająca te ustawę. Radni przyjęli ją przez aklamację. Teraz rezolucja z apelem o poparcie tej ustawy ma trafić do wszystkich kół parlamentarnych. A planowana specustawa dotyczy utworzenia w Stalowej Woli i Jaworznie dużych stref przemysłowych dedykowanych przede wszystkim elektromobilności, energii i nowym technologipom. W Jaworznie miałaby powstać fabryka samochodów elektrycznych, a w Stalowej Woli w ramach elektromobilności w strefie o powierzchni blisko 1000 hektarów, a dokładnie 996 hektarów lokowałyby się nowoczesne technologie elektroniczne i procesorowe, strefy dedykowane byłyby również pod przemysł zbrojeniowy, motoryzacyjny, lotniczy oraz innowacyjny przemysł energetyczny, w tym wodorowy i przemysł tworzyw sztucznych. Według prezydenta Stalowej Woli Lucjusza Nadbereżnego przyjęcie specustawy, to przede wszystkim zwieńczenie lat starań o poszerzenie specjalnej strefy ekonomicznej. To także wydarzenie historyczne podobnie, jak decyzje z 1937 roku, które stanęły u podstaw powstania Stalowej Woli i COP. Ale przede wszystkim wyznaczy ona na nowo horyzonty rozwoju Stalowej Woli i będzie jedną z najnowocześniejszych nie tylko w Polsce:

Bez podjęcia tego wyzwania Stalową Wolę czeka degradacja:

Nowe branże to również szansa na przypływ nowych mieszkańców:

A wybór Stalowej Woli na lokalizację Strategicznego Parku Inwestycyjnego nie był przypadkowy i to nie tylko ze względu na historię:

Do tego wszystkiego potrzebne jest jednak podjęcie przez Sejm i Senat tej szczególnej dedykowanej specustawy. Pozwoli ona przejąć od lasów państwowych 996 ha terenów leśnych a w zamian przekazać tereny o takiej samej powierzchni, niekoniecznie zalesione, ale takie na których Lasy Państwowe mogłyby prowadzić gospodarkę leśną. Tereny te mogłaby Stalowa Wola pozyskać na przykład od sąsiadów albo też w innym miejscu w Polsce. Proponowana ustawa pozwoli na czasowe – w okresie 2 lat od dnia wejścia w życie projektowanej ustawy – dokonywanie zamiany lasów, gruntów i innych nieruchomości Skarbu Państwa pozostających w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – położonych w Jaworznie i Stalowej Woli na inne lasy, grunty lub nieruchomości, na których jest możliwe prowadzenie gospodarki leśnej. Chodzi o rozwiązanie problemów z pozyskaniem terenów dla inwestycji uzasadnionych uzasadnionych potrzebami i celami polityki państwa. W ramach specustawy samorządy, czy spółki utworzone z agencjami rządowymi zarządzające strefami, będą mały 10 lat na na uzbrojenie i skomercjalizowanie przejętego terenu. W Stalowej Woli 996 hektarów wskazanych pod zamianę to tereny zamknięte w obrębie ulic Przyszowskiej i Bojanowskiej za firmami Alutec, IKEA, HSW i kuźnią. Jak poinformował włodarz miasta, Stalowa Wola jest już w zainteresowaniu dużych korporacji międzynarodowych. W co najmniej dwóch przypadkach są to zaawansowane procesy oceny inwestycyjnej i tylko w tych dwóch przypadkach chodzi o inwestycje warte łącznie nawet 10 mld złotych i kilka tysięcy miejsc pracy. Rezolucja apel przyjęty przez stalowowolskich radnych miejskich ponad podziałami ma pokazać wszystkim ugrupowaniom politycznym w Sejmie i Senacie, jak ważne są to decyzje dla Stalowej Woli.

 

Treść stalowowolskiej rezolucji:

Rezolucja Rady Miejskiej w Stalowej Woli
z dnia 14 lipca 2021 roku
w sprawie poparcia ustawy tworzącej obszar
Strategicznego Parku Inwestycyjnego w Stalowej Woli

Rada Miejska w Stalowej Woli wyraża swoje pełne poparcie dla przyjętego przez
Radę Ministrów w dniu 13 lipca 2021 roku projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych, która tworzy ramy prawne do wyznaczenia obszaru 996 hektarów powierzchni Stalowej Woli z przeznaczeniem pod innowacyjne inwestycje przemysłowe. Rada Miejska zwraca się z apelem do Parlamentarzystów wszystkich opcji politycznych o przyjęcie proponowanej przez Rząd ustawy wyznaczającej obszar Strategicznego Parku Inwestycyjnego w Stalowej Woli.
Miasto Stalowa Wola zostało wybudowane w ramach genialnej idei gospodarczej wicepremiera Eugeniusza Kwiatkowskiego. W dniu 5 lutego 1937 roku został ponad podziałami politycznymi przyjęty przez Komisje Sejmowe plan budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego. Niecałe 2 miesiące później 20 lutego 1937 roku wycięto pierwszą sosnę pod budowę COP w lasach Puszczy Sandomierskiej, gdzie w rekordowym tempie 26 miesięcy
i 26 dni wzniesiono najnowocześniejsze na tamten czas Zakłady Południowe, późniejszy Kombinat Przemysłowy Huta Stalowa Wola, oraz zbudowano od podstaw modernistyczne miasto Stalowa Wola.
Historyczne uwarunkowania lokalizacji Stalowej Woli w środku lasu, ciężka praca kolejnych pokoleń Mieszkańców, determinacja firm od lat z sukcesem inwestujących w stalowowolskiej strefie gospodarczej oraz konsekwentne wsparcie wszystkich kadencji samorządu dla obszaru gospodarczego, doprowadziły nas dzisiaj do granicy rozwoju poprzez wyczerpanie nowych terenów inwestycyjnych. Jednocześnie diagnozujemy bardzo niepokojący spadek liczby Mieszkańców oraz opuszczanie naszego ośrodka przez młodych ludzi, którzy nie są w stanie realizować swoich ambicji zawodowych wśród tradycyjnie dominujących branż przemysłu ciężkiego.
Proponowany przez Rząd projekt ustawy wyznaczający w Stalowej Woli obszar blisko 1000 hektarów zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie obecnej strefy przemysłowej, a tym samym możliwości uzbrojenia tych terenów w niezbędne sieci infrastruktury technicznej, stawia przed nami historyczną szansę nowego rozwoju gospodarczego i wyznaczenia nowej wieloletniej strategii rozwoju miasta. Wskazane w projekcie ustawy dedykowane branże związane ze wspieraniem rozwoju i wdrażaniem projektów dotyczących energii, elektromobilności lub transportu, służących upowszechnianiu nowych technologii oraz poprawie jakości powietrza, wysokich technologii elektronicznych i procesorów czy innowacyjnej technologii wodorowej, tworzą zupełnie nowy horyzont kształtowania rynku pracy w obszarach nowoczesnej produkcji, która do tej pory nie była obecna zarówno
w Stalowej Woli, jak również w regionie. Ważnym jest również rozwój branż, które już dzisiaj dynamicznie działają w naszym mieście, jak strategiczna produkcja dla obronności państwa realizowana przez Hutę Stalowa Wola oraz przemysł lotniczy, motoryzacyjny i tworzyw sztucznych.
Samorząd Miasta Stalowej Woli prosi o poparcie trwających prac legislacyjnych, oraz deklaruje pełne zaangażowanie w realizację celów założonych w ustawie. Jesteśmy świadomi wyzwań prawnych, organizacyjnych, finansowych i inwestycyjnych stojących przed nami w realizacji stworzenia nowej strefy gospodarczej o powierzchni blisko 1000 hektarów. Jednocześnie oprócz celów wynikających wprost z ustawy przygotowujemy wdrożenie nowej strategii rozwoju Stalowej Woli, opartej na idei miasta zrównoważonego z innowacyjnym przemysłem oraz specjalistycznym rynkiem pracy. Zapraszamy wszystkich do współpracy i pomocy w realizacji ambitnych celów miasta, mądrze łączącego wyzwania zielonego, ekologicznego ośrodka miejskiego, jako dobrego i komfortowego miejsca do życia
w połączeniu z projektowaną strefą przemysłową dedykowaną dla innowacyjnej gospodarki
i nowych technologii.
Stalowa Wola od momentu swojego powstania podejmowała trudne wyzwania, które łącząc do wspólnych działań, wyzwalają dumę z miejsca, które wspólnie tworzymy. Noszone przez nasze miasto wyjątkowe imię Stalowa Wola jest właśnie wyrazem tej ciągłej, nieustającej woli rozwoju.
Przyjęcie w zgodnej atmosferze, ponad podziałami politycznymi przez Sejm i Senat ustawy o szczególnych rozwiązaniach, związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych, pozwoli nam zrealizować ambitny projekt gospodarczy i społeczny, który budując przyszłość będzie kontynuował nasze historyczne zobowiązania wobec idei Centralnego Okręgu Przemysłowego.
Dla podkreślenia pełnego poparcia ponad wszelkimi podziałami dla projektu ustawy dającej historyczną szansę rozwoju gospodarczego Stalowej Woli i całego Regionu niniejszą Rezolucję Rada Miejska podejmuje przez aklamację.