Stalowa Wola: Radni uchwali składy komisji stałych

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Iwona Pol

Na poniedziałkowej sesji Rady Miejskie w Stalowej Woli radni nowej kadencji wybrali składy komisji stałych i zdecydowali o wysokości zarobków prezydenta miasta. Podczas wyboru składu komisji okazało się, że nie będzie to proste zadanie. Między innymi nie udało sie wyłonić Komisji Rewizyjnej choć początkowo jej skład przegłosowano. W 4-osobowym składzie znaleźli się Renata Butryn, Joanna Grobel-Proszowska, Łukasz Warchoł i Lucjan Małek. O przewodniczenie jej ubiegali się Renata Butryn z Porozumienia Samorządowego i Łukasz Warchoł nie reprezentujący ani opozycji ani klubu PiS. Kiedy jednak w wyniku głosowania wybrano radnego Warchoła, rezygnację z udziału w komisji złożyła radna Butryn

Nie pomógł głos przewodniczącego Rady Miejskiej w Salowej Woli Stanisława Sobieraja.

Z udziału w komisji rewizyjnej z tych samych powodów zrezygnowała również Joanna Grobel-Proszowska. W związku z zaistniałą sytuacją zrezygnował również Łukasz Warchoł. Ostatecznie po konsultacjach z radcą prawnym przewodniczący Rady Miejskiej w Stalowej Woli Stanisław Sobieraj wycofał ten punkt z porządku obrad i wybór Komisji Rewizyjnej ma się odbyć na kolejnej sesji. Udało się natomiast wyłonić członków pozostałych komisji. Ośmioosobowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego: będzie przewodniczył Andrzej Kochan. Komisją Mieszkaniową w 5-osobowym składzie pokieruje Jan Sibiga. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu liczy 11 osób a na jej czele stanął Lucjan Małek. Przewodniczącą 8-osobowej Komisji Inicjatyw Gospodarczych, Promocji i Rozwoju Miasta została Joanna Grobel-Proszowska. W skład Komisji Rodziny, Opieki społecznej i Zdrowia weszło 6 osób a pokieruje nią Karolina Paleń. Komisję Gospodarki Komunalnej, Geodezji, Architektury i Ochrony Środowiska tworzy 10 radnych na czele z przewodniczącym Franciszkiem Zaborowskim. Komisja Budżetu i Finansów: składa sie z 15 radnych i przewodniczy jej Elżbieta Kulpa. Na czele 7-osobowej Komisji Petycji, Skarg i Wniosków stanął Mariusz Bajek.

Marta Górecka

(fot. www.stalowawola.pl)