Stalowa Wola: Radni powiatowi zdecydowali o pensji starosty i składzie komisji

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Iwona Pol

Nowi radni powiatowi w Stalowej Woli podczas swojego drugiego posiedzenia na sesji nadzwyczajnej zdecydowali o wysokości pensji starosty Janusza Zarzecznego i o składzie komisji stałych Rady Powiatu Stalowowolskiego. Radni zdecydowali że pensja starosty w nowej kadencji pozostanie na poziome uchwalonej w lipcu 2018 po zmianie ustawy, czyli wyniesie 10’620 złotych. Starosta przyznaje, że w jego pracy pensja nie jest najważniejsza.

Natomiast obok komisji stałych rady oraz komisji rewizyjnej pojawiła się nowa komisja Skarg, Wniosków i Petycji, której zadaniem jest rozpatrywanie skarg na działania zarządu powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych oraz wnioski i petycje składane przez obywateli. W jej skład w radzie powiatu weszły 4 osoby a przewodniczącą została radna Aldona Bilska – Kokosińska. Pięcioosobową Komisją rewizyjną, która kontroluje działalność zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych, opiniuje wykonanie budżetu powiatu i występuje z wnioskiem o absolutorium pokieruje w tej kadencji Jaromir Wieprzęć. Komisją Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego, w której skład weszło 9 radnych, pokieruje Wojciech Chodorek. Komisji Ochrony Zdrowia, Rodziny i Pomocy Społecznej w 9-osobowym składzie będzie przewodniczył Ryszard Andres. Komisją Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa składającą się z 6 radnych kierował będzie Stanisław Czochara. Największą liczebnie jest Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. W jej skład weszło 13 radnych, a jej przewodniczącym został Ryszard Andres.

Marta Górecka

(fot.www.stalowowolski.pl)