Stalowa Wola: Prezydent z votum zaufania i absolutorium.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Tomasz Łępa

Rada Miejska w Stalowej Woli udzieliła prezydentowi miasta votum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za 2021 rok.

Zanim jednak potwierdzili to w głosowaniach większością głosów radni, odbyła się wielogodzinna dyskusja, często na tematy nie związane z wykonaniem budżetu. A ten po stronie dochodów wyniósł nieco ponad 403 miliony i został zrealizowany w blisko 94%, zaś w wydatkach ponad 438, 5 miliona złotych i trochę ponad 90-procentową realizacją. Brakujące środki pochodziły m.in. z emisji obligacji.

Zanim rozpoczęła się dyskusja nad wotum i absolutorium, prezydent Lucjusz Nadbereżny krótko przedstawił najważniejsze inwestycje. To między innymi oddanie do użytku obwodnicy z łącznikiem do ul. Energetyków, łącznik do strefy ekonomicznej, modernizacja dróg, rozpoczęcie budowy łącznika do ul. Przemysłowej, budowy Parku Zimnej Wody oraz budowy integracyjnego żłobko-przedszkola i tworzenia Strategicznego Parku Inwestycyjnego.

Jak podkreślał prezydent, Stalowa Wola staje się miejscem coraz piękniejszym, z którego samorząd i mieszkańcy mogą być dumni. Zaś rok 2021 był rokiem sukcesu miasta, największym z nich natomiast była umowa tworząca właśnie Strategiczny Park Inwestycyjny.

Natomiast według radnych opozycji nie wszystkie inwestycje były trafione. Takie zdanie wyraziła m.in. radna Renata Butryn:

Dla radnej temat parku inwestycyjnego i ulokowania się tam firmy koreańskiej był też okazją do krytyki rządu za decyzje, które zdaniem radnej są na szkodę Huty Stalowa Wola a dotyczą rozwoju armatohaubicy KRAB. Radna, podsumowała swoją wypowiedź, stwierdzając, że Lucjusz Nadbereżny jest przede wszystkim funkcjonariuszem swojej partii a dopiero potem prezydentem Stalowej Woli.

Prezydent nie omieszkał tego skomentować:

Natomiast Jerzy Augustyn zwracał uwagę na wyludnianie się miasta mimo inwestycji, które miały ten negatywny trend wyhamować.

Radny stwierdził, że miniony rok 2021 można uznać za dobry, ale niepokojące jest rosnące zadłużenie miasta:

Mimo że zadłużenie to wynika m.in. z realizacji inwestycji, które mają służyć mieszkańcom.

Przy okazji absolutorium radny powrócił do niebilansowania się gospodarki odpadami, na co zwracali uwagę również inni radni.

Prezydent zapowiedział, że do gospodarki odpadami trzeba będzie powrócić pod koniec roku i wypracować być może lepsze rozwiązanie.

Tematy, które poruszali radni, to również kwestia Zakładu Administracji Budynków i kilkunastomilionowych zobowiązań wynikających z niepłacenia czynszów, To również temat PCPN, klubu Stal, MZK i Centrum Usług Wspólnych.

Ostatecznie radni 15 głosami ‚za’, 4 przeciw i przy dwóch wstrzymujących się udzielili wotum zaufania. Zaś 16 głosami ‚za’, przy 2 przeciw i jednym wstrzymującym się udzielili prezydentowi Stalowej Woli absolutorium z wykonania budżetu za 2021 rok.

Marta Górecka