Stalowa Wola: Prezydent Stalowej Woli zmienia stanowisko ws przebudowy Popiełuszki i wycinki drzew

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Marta Górecka

Prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny poinformował na swoim facebooku, że zmienia swoje stanowisko w sprawie przebudowy ulicy Popiełuszki i wycinki drzewostanu. Pomimo wcześniejszych ustaleń, stwierdził że wsłuchując się w “ważny głos Mieszkańców i ekspertów od zieleni miejskiej” skierował wniosek do Starosty Stalowowolskiego o ponowną analizę projektu modernizacji ulicy księdza Jerzego Popiełuszki pod kątem ochrony drzewostanu rosnącego w pasie tej powiatowej drogi. We wniosku czytamy:
[…]W celu przeprowadzenia skutecznej ochrony istniejącego drzewostanu proszę o jak najszybsze wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej opisującej faktyczny stan fitosanitarny zasobów roślinnych znajdujących się w obrębie terenu inwestycji[…] Warto wykonać rzeczową i fachową dokumentację stanu istniejącej zieleni oraz stopnia w jakim powinna być ona punktem wyjścia do projektu rozwinięcia pasów zieleni w taki sposób, by były one bardziej przyjazne dla pieszych i rowerzystów[…] Ważąc na szali zalety wynikające z poszerzenia drogi oraz pozytywy związane z zachowaniem istniejącego drzewostanu, w naszej opinii zachowanie drzew oraz uspokojenie ruchu, a nie jego zwiększenie, są wartościami istotniejszymi i ważniejszymi dla mieszkańców[…] W naszej ocenie rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej o kolejny pas ruchu na dłuższą metę nie przyczyni się do zmniejszenia natężenia ruchu oraz poprawy jakości życia w tym rejonie miasta. Przeciwnie – obawiamy się, że takie działanie zachęci większą ilość kierowców do wybierania szybkiej, krótszej drogi przez centrum miasta zamiast przejazdu obwodnicą[…] bardzo proszę o ponowne poddanie ocenie założeń projektowych w przedłożonej koncepcji oraz podjęcie próby zniwelowania negatywnego wpływu planowanej modernizacji drogi na istniejący drzewostan[…]”
Starosta Stalowowolski Janusz Zarzeczny, który o wniosku dowiedział się z facebooka, stwierdził, że jest nim zaskoczony.

Starosta przypomniał, że ze względu na dofinansowanie inwestycja musi wkrótce ruszyć, bo termin realizacji to listopad tego roku. Jakiekolwiek zmiany na obecnym etapie nie pozwolą zrealizować przebudowy w terminie. Przygotowany projekt zakłada częściową wycinkę rosnących tam topoli.

 

A w ramach inwestycji zrealizowana będzie gruntowna przebudowa ulicy Popiełuszki.

 

Starosta zapowiedział jednak że będzie przeprowadzona analiza dendrologiczna.

Koszt przebudowy ulicy Popiełuszki w Stalowej Woli to kwota blisko 7,4 miliona złotych z czego dofinansowanie z Funduszu Dróg samorządowych to ponad 5,5 miliona.