reklama

Stalowa Wola: Porozumienie w sprawie rozbudowy bazy naukowo-badawczej

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Dominika Miś

W Stalowej Woli podpisano porozumienie pomiędzy Politechniką Rzeszowską, Hutą Stalowa Wola. Zarządem Województwa Podkarpackiego, Miastem Stalowa Wola i Powiatem Stalowowolskim. Porozumienie dotyczy współdziałania na rzecz stabilnego rozwoju stalowowolskiego obszaru gospodarczego firm i przedsiębiorstw zlokalizowanych w rejonie Stalowej Woli, Tarnobrzega, Mielca, Nowej Dęby, Niska, Gorzyc, Leżajska, w tym Huty Stalowa Wola. Zawarto w nim m.in. zamiar rozbudowy bazy naukowo-badawczej Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli. Cele porozumienia przedstawił na spotkaniu prodziekan d/s nauki Politechniki Rzeszowskiej Andrzej Trytek:

 

Porozumienie zawiera również zamierzenia:

 

Rektor Politechniki Rzeszowskiej Tadeusz Markowski przyznał, że podpisanie stalowowolskiego porozumienia jest ważnym wydarzeniem:

Prezydent Lucjusz Nadbereżny przyznał że Stalowa Wola stoi przed ważna szansą którą musi wykorzystać w kwestii sprzyjających warunków do rozwoju. Chce być też miastem akademickim ukierunkowanym na rozwój nowoczesnych technologii, które daje perspektywę młodym ludziom:

O wadze edukacji technicznej mówił także starosta Janusz Zarzeczny:

Prezes HSW Bartłomiej Zając mówił, że dla dobrego rozwoju regionu jest ważne współdziałanie zarówno nauki, przemysłu jak i samorządów

Strony stalowowolskiego porozumienia zobowiązały sie współdziałać na rzecz rozbudowy bazy dydaktycznej, infrastruktury naukowo-badawczej, teleinformatycznej oraz laboratoryjnej bazy naukowo-badawczej Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli z dostępnych źródeł finansowania, w tym ze środków własnych oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jednym z zamierzeń jest uruchomienie Centralnego Laboratorium Dydaktyczno – Naukowego i Badawczo – Wdrożeniowego Wydziału Mechaniczno- Technologicznego, a także wybudować linię światłowodową w ramach Polskiej Szerokopasmowej Sieci Naukowej, do której zostałyby włączone wszystkie szkoły wyższe i przemysłowe ośrodki badawczo-rozwojowe zlokalizowane w regionie.