Stalowa Wola: Plan modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacji na blisko 38 milionów

Data publikacji: Kategoria: , Zamieścił: Marta Górecka

Radni miejscy w Stalowej Woli zatwierdzili wieloletni plan modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacji, który spółka Miejski Zakład Komunalny zamierza zrealizować do 2025 roku. Są to inwestycje na kwotę blisko 38 milionów złotych. Poinformował o tym na sesji prezes stalowowolskiego MZK Radosław Sagatowski.

 

Sporo zadań dotyczy przebudowy kanalizacji sanitarnej. Najdroższą inwestycją w tym dziale za kwotę ok 3 milionów złotych jest przebudowa kanalizacji sanitarnej do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków na odcinkach, na odcinkach które nie zmodernizowano w ramach budowy obwodnicy Stalowej Woli. Planowana kwota to ok 3 milionów złotych. Nie zabraknie też zadań modernizacyjnych w Miejskiej Oczyszczalni ścieków. Największe z nich to m.in. hermetyzacja osadników wstępnych za 5 milionów złotych. W planach są również inwestycje związanie ujęciami wody. Tu przewidziano m.in. 6 milionów złotych na na udział w II etapie budowy nowego ujęcia wody i 2,5 miliona na modernizację Stacji Uzdatniania wody pod kątem nowego ujęcia. Zakładana jest również przebudowa sieci wodociągowej na wielu odcinkach ale też budowa nowych sieci. To między innymi pod kątem uzbrajania nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe. Mówił o tym zastępca naczelnika Wydziału Realizacji Inwestycji i Transportu Urzędu Miasta Stalowej Woli Andrzej Wojtaś.

I to zarówno w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej jak i wodociągowej. Zatwierdzenie wieloletniego planu modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacji jest elementem niezbędnym do składania wniosków przez MZK o zatwierdzenie taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.