Stalowa Wola: Odbyła się II konferencja Biznes-Nauka-Stalowa Wola

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Iwona Pol

W Stalowej Woli na Wydziale Politechniki Rzeszowskiej odbyła się II konferencja Biznes-Nauka-Stalowa Wola. Wydarzenie skierowane było zarówno do przedsiębiorców, ludzi nauki jak i instytucji które wspomagają finansowanie działalności przedsiębiorstw. Konferencja dotyczyła powiązania biznesu z nauką i niezbędnej dla rozwoju gospodarczego i konkurencyjności współpracy naukowców i przedsiębiorców oraz roli jaką powinny odgrywać samorządy w rozwijaniu nauki i biznesu. Konferencję otworzył starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny.

Jednym z prelegentów piątkowej konferencji w Stalowej Woli był Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Adam Hamryszczak. Wiceminister mówił o znaczącym wzroście nakładów zarówno rządowych jak i nakładów które firmy przeznaczają na innowacyjność oraz badania i rozwój. Przypomniał też że firmy na rozwijanie nowoczesnych technologii i tworzenie innowacyjnych produktów mogą pozyskiwać nie tylko środki z Regionalnego Programu Operacyjnego czy Programu Polska Wschodnia ale specjalnie dedykowanego na te cele Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. W jego ramach można tworzyć i rozwijać Centra badawczo-rozwojowe.

Bardzo ważna w tym wszystkim jest promocja regionu i współpraca z uczelniami, które nie tylko dysponują wiedzą naukowców ale i wyposażone są w nowoczesne laboratoria pozwalające na realizację wspólnie z firmami projektów badawczo-rozwojowych.

Podczas stalowowolskiej konferencji Biznes-Nauka-Stalowa Wola przedstawiciele ARP, samorządu Stalowej Woli, Regionalnej Izby Gospodarczej, Politechniki Rzeszowskiej Huty Stalowa Wola, Funduszy Unii Europejskiej i banków mówili m.in. o wpływie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Gospodarczej na region stalowowolski, roli samorządu w rozwoju gospodarki gminy, współpracy nauki i biznesu w zakresie budowy nowoczesnej gospodarki i konkurencyjności, czy współpracy lokalnych instytucji na rzecz rozwoju lokalnego biznesu.

Marta Górecka