Stalowa Wola, Nisko: Wykonawca Studium przebiegu S74 uwzględnił część wniosków mieszkańców

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Marta Górecka

TRANSPROJEKT GDAŃSKI, który przygotowuje Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe przebiegu drogi s74 przedstawił raport z akcji informacyjnej przeprowadzonej w każdej z gmin, przez które przebiegać będzie przyszła S74. W raporcie znalazła się m.in. informacja o ilości złożonych i ilości wniosków uwzględnionych do w prowadzenia zmian w Studium techniczno –ekonomiczno -środowiskowym. W Gminie Nisko po spotkaniu w Zarzeczu wpłynęło 36 wniosków, z których uwzględniono 17. Te dotyczyły odsunięcia trasy od linii kolejowej, likwidacji węzła Kłyżów i zmiany lokalizacji MOP. Największe poparcie uzyskał wariant W3 (zielony). Natomiast władze samorządowe nie zaproponowały odsunięcie wariantu W1 (czerwony) i W4 (różowy) od linii kolejowej, w celu uniknięcia rozbiórek. Burmistrz Niska Waldemar Ślusarczyk przyznał, że na podstawie rozmów z mieszkańcami gmina przygotowała koncepcję innego przebiegu s74:

 

 

A chodzi o 5 domostw, które mogłyby zostać wyburzone przy dotychczas proponowanych wariantach. W Zaleszanach natomiast największe poparcie uzyskał wariant 1. Po spotkaniu wpłynęło wpłynęło 127 wniosków od mieszkańców, z których uwzględniono 4: zachowanie ciągłości drogi powiatowej 1013R i przełożenie jej pod drogą ekspresową S74, ujednolicenie przebiegu drogi dojazdowej w wariancie 3 i 4 oraz zmianę układu geometrycznego węzła „Zaleszany” i ominięcie budynków mieszkalnych znajdujących się w kolizji i pozostawienie MOP w aktualnej lokalizacji z wykonaniem drogi dojazdowej do drogi krajowej nr 77 w wariancie nr1. W Radomyślu nad Sanem największe poparcie uzyskał wariant W4. Tu uwzględniono 12 wniosków, które dotyczyły zmiany rozwiązania geometrycznego węzła „Radomyśl” w celu uniknięcia rozbiórek. Najwięcej bo 1228 wniosków wpłynęło po burzliwym spotkaniu z mieszkańcami Gminy Pysznica. Tu największe poparcie uzyskał wariant 1. Wykonawca uwzględnił w zmianie Studium 36 wniosków. Zmianie uległ przebieg drogi ekspresowej w wariancie 1(czerwony) i TGD (pomarańczowy), zmieniono kształt węzła „Podborek”, przyjęto wariant bez węzła „Kłyżów” i na wniosek mieszkańców zmieniono lokalizację wiaduktu drogowego, dokonano też korekt przebiegu dróg dojazdowych. To między innymi zachowanie ciągłości drogi gminnej bez konieczności wyburzania zakładu produkcyjnego, zachowanie dojazdu do oczyszczalni ścieków oraz pozostawienie terenu pod przyszłą rozbudowę, korekta skrzyżowania drogi 1021R z S74 i zachowanie ciągłości drogi 1019R z poprowadzeniem jej wiaduktem nad ekspresówką. I tylko po spotkaniu w Stalowej Woli nie uwzględniono żadnych z 40 wniosków które wpłynęły. Według raportu tu w spotkaniu wzięło udział 4 mieszkańców. Największe poparcie uzyskał wariant W1. Wyniki tych konsultacji mają być uwzględnione w analizie wielokryterialnej budowy s74 oraz we wniosku o wydanie decyzji środowiskowej.