Stalowa Wola: Nie udało się wyłonić nowego prezesa Zarządu Stali Stalowa Wola Piłkarskiej Spółki Akcyjnej.

Data publikacji: Kategoria: , , , Zamieścił: Joanna Sarwa

Nie udało się wyłonić nowego prezesa Zarządu Stali Stalowa Wola Piłkarskiej Spółki Akcyjnej w pierwszym konkursie na to stanowisko.

W naborze swoje aplikacje złożyło dwóch kandydatów. Jeden nie spełnił wymogów formalnych konkursu a drugi odpadł po rozmowie kwalifikacyjnej.

W tej sytuacji Rada Nadzorcza piłkarskiej Spółki Akcyjnej ogłosiła kolejny nabór. Chętni do objęcia stanowiska prezesa Stali Stalowa Wola mogą zgłaszać swoje kandydatury do 12 maja. Kandydaci swoje aplikacje w zaklejonych kopertach z imieniem, nazwiskiem, adresem do korespondencji i z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: „Prezes Zarządu Stal Stalowa Wola Piłkarska Spółka Akcyjna” mogą składać w skrzynce budynku Urzędu Miasta Stalowej Woli przy ulicy Kwiatkowskiego 1.

Zadaniem prezesa Piłkarskiej Spółki Akcyjnej Stal Stalowa Wola będzie kierowanie bieżącą działalnością spółki i jej reprezentowanie, ale też organizowanie działalności PSA z uwzględnieniem zakresu sportowego. zarządzanie jej finansami i odpowiednie gospodarowanie mieniem podlegającym spółce, nadzorowanie realizacji zadań, pełnienie funkcji pracodawcy wobec pracowników spółki oraz współdziałanie z firmami i instytucjami w realizacji celów i zadań.

Szczegóły dotyczące konkursu i wymogów, jakie musi spełnić kandydat na prezesa Piłkarskiej Spółki Akcyjnej Stal Stalowa Wola można znaleźć na BIP Urzędu Miasta w Stalowej Woli oraz na stronie PSA www.stal1938.pl.

Konkurs na prezesa Stali Stalowa Wola został ogłoszony po tym, jak dotychczasowy prezes Mateusz Nowak objął stanowisko dyrektora Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli.

Marta Górecka