Stalowa Wola: KUL rozpoczął rok akademicki z garstką nowych studentów

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Dominika Miś

Zaledwie 20 studentów rozpoczęło studia na Wydziale Zamiejscowym KUL w Stalowej Woli. W związku z wygaszaniem pedagogiki i prawa oraz wcześniejszych decyzjach władz uczelni w Lublinie o likwidacji socjologii i pracy socjalnej a także ekonomii w Stalowej Woli, studenci mają do wyboru tylko 2 kierunki. Są to kierunki techniczne Inżynieria Środowiska i Inżynieria Materiałowa. Według odchodzącego w tym roku akademickim na emeryturę dziekana Andrzeja Kuczumowa mała ilość studentów na kierunkach technicznych to bardziej wynik niewiedzy:

Wygaszanie pedagogiki i prawa w Stalowej Woli również nie pomogło uczelni w naborze na kierunki techniczne. Takie decyzje zapadły na KUL-u w Lublinie w związku ze zmianą ustawy. Władze Alma Mater obawiały sie, że poziom tych kierunków pociągnie uczelnię w dół w ocenie:

Obecnie na Wydziale Zamiejscowym KUL w Stalowej Woli na wszystkich kierunkach kształci się 360 studentów. Do tych którzy w tym roku po raz pierwszy przekroczyli mury stalowowolskiej uczelni, by kształcić się na inżynierii środowiska i materiałowej podczas uroczystej inauguracji mówił prorektor do spraw studentów i kontaktów międzynarodowych ks. dr hab. Andrzej Kiciński, który przypomniał, że Katolicki Uniwersytet Lubelski obchodzi w tym roku 100-lecie. Uczelnia starsza jest od Niepodległości Polski, bo założyciele KUL decyzję o konieczności utworzenia uczelni podjęli w lipcu 1918 roku:

 

W inauguracji roku akademickiego wśród zaproszonych gości był m.in. Perto Sawczuk rektor Łuckiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego na Ukrainie, z którą KUL nawiązuje współpracę. Po złożeniu ślubowania przez studentów pierwszego roku odbył sie wykład inauguracyjny. Nie zabrakło również ‘Gaudeamus igitur’ w wykonaniu Chóru Lasowiacy i Nadsańskiej Orkiestry Kameralnej działającej przy MDK w Stalowej Woli.