Stalowa Wola: ‚Czarny tydzień w pomocy społecznej’.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Małgorzata Figacz

Pracownicy socjalni z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli przyłączyli się do ogólnopolskiego protestu, jakim jest ‚Czarny tydzień w pomocy społecznej’.

To kolejna akcja w ramach protestu pracowników pomocy społecznej. Ten organizują Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej, Związek Zawodowy Pracowników Socjalnych, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Asystentów Rodziny i Komisje Zakładowe NSZZ ‚Solidarność’. Domagają się zmian legislacyjnych, m.in. zrównania wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej z wynagrodzeniami w urzędach gminnych, dodatkowego urlopu wypoczynkowego po przepracowaniu 3 lat w zawodzie pracownika socjalnego, asystenta rodziny i koordynatora pieczy zastępczej, dodatku terenowego dla pracowników socjalnych i asystentów rodziny zależnego od przeciętnego wynagrodzenia., czy szkoleń w zakresie bezpieczeństwa.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli Piotr Pierścionek przyznaje, że w Stalowej Woli dzięki dobrej współpracy z samorządem udaje się realizować to, co można poprawiać na poziomie gminy. Większość postulatów dotyczy zmian systemowych:

Pracownicy socjalni w Stalowej Woli na znak poparcia postulatów i solidaryzowania się z protestującymi ubierają się na czarno. Dali temu wyraz również podczas dzisiejszego święta pracownika socjalnego.

(Marta Górecka)