Stalowa Wola: Andrzejowi Komsie łatwiej będzie kierować szpitalem.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Joanna Sarwa

Od dzisiaj pełniącym obowiązki dyrektora Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli jest lekarz Andrzej Komsa, dotychczasowy wicedyrektor placówki do spraw lecznictwa. Decyzja zapadła po złożeniu rezygnacji przez dyrektora Edwarda Surmacza.

W ocenie starosty powiatu stalowowolskiego, Andrzej Komsa to osoba doskonale znająca zarówno kadrę jak i możliwości szpitala oraz realia, w jakich funkcjonuje. W okresie pandemii pod nieobecność dyrektora to Andrzej Komsa kierował lecznicą. Sam przyznaje, że powierzenie mu obowiązków ułatwi te działania:

Choć zdrowia trzeba życzyć również personelowi szpitala:

Obecnie sytuacja w stalowowolskim szpitalu jest opanowana i placówka powoli przygotowuje się do normalnej pracy:

Dzięki m.in. staraniom starosty stalowowolskiego oraz władz Stalowej Woli Powiatowy Szpital Specjalistyczny jest na bieżąco zaopatrywany w środki ochrony osobistej i dezynfekcyjne. Cały też czas trwa współpraca z Wojskami Obrony Terytorialnej w zakresie wstępnej segregacji pacjentów przybywających do szpitala.

Marta Górecka