Stalowa Wola: Aktywne wakacje z MOPS

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Iwona Pol

‘Aktywne wakacje’ to tytuł projektu, który realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Centrum Aktywności Społecznej ,,Spectrum”. To pomysł na większą integrację i aktywności rodzin z dziećmi poprzez stworzenie warunków do realizacji zainteresowań, w sposób ciekawy wspólnego spędzania wolnego czasu i nabycia umiejętności budowania pozytywnych relacji nie tylko rodzinnych. A takie możliwości dały m.in. warsztaty kreatywne ,,Nuda jest nudna” skoncentrowane na rozwijaniu wyobraźni, umiejętności kreatywnego myślenia przy użyciu różnorodnych środków wyrazu plastycznego. Podobnie warsztaty ,,Poznajemy kultury świata” i organizacja dni kultury rosyjskiej, włoskiej, meksykańskiej i angielskiej. I wreszcie wycieczka do Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego i zwiedzanie Jura Parku, Muzeum Jurajskiego, Zwierzyńca Bałtowskiego czy Sabatówki.

Marta Górecka