Słupcza, Dwikozy, Sandomierz: Trwają zgłoszenia udziału w Marszu Szlakiem Puławiaków Powstańców Styczniowych 1863 roku.

Data publikacji: Kategoria: , , , , Zamieścił: Tomasz Łępa

Po raz dziewiętnasty odbędzie się Marsz Szlakiem Puławiaków Powstańców Styczniowych 1863 roku na trasie Słupcza-Dwikozy-Sandomierz.

Wydarzenie upamiętnia bitwę pod Słupczą z 8 lutego 1863 roku, kiedy to zginęło 28 powstańców, głównie studentów Instytutu Politechnicznego w Puławach.

Pomysłodawcą marszu był nieżyjący już brygadier Adam Bidas z Jednostki Strzeleckiej 2018 im. 2 Pułku Piechoty Legionów AK w Sandomierzu. Jak podkreślał podczas piętnastej edycji marszu, dla sandomierskich strzelców to ważne wydarzenie:

Strzelcy kontynuują zapoczątkowaną przez brygadiera Adama Bidasa ideę i co roku organizują Marsz.

Mówi komendant marszu sierżant Związku Strzeleckiego Tomasz Jamróz-Piłsudski:

Tomasz Jamróz-Piłsudski wielokrotnie uczestniczył w marszu, w tym pięć razy jako współorganizator i dwa razy jako organizator. Jak mówi to szczególne przeżycie, zwłaszcza zimą:

Pamięć o powstaniu styczniowym jest bardzo ważna do dziś, przekonuje Tomasz Jamróz-Piłsudski:

Udział w marszu przyniesie owoce także w środowisku żołnierzy, którzy w tym roku mają pokonać trasę w liczbie kilkuset:

– Warto wziąć udział w marszu. O tym wiedzą wszyscy, którzy choć raz pokonali szlak Puławiaków – Powstańców Styczniowych:

Termin zgłoszeń mija 5 lutego. Informacje o zgłoszeniach i szczegóły dotyczące marszu można znaleźć na profilu facebookowym wydarzenia.

Organizatorzy Marszu to: Jednostka Strzelecka 2018 im. 2 pp Leg. AK w Sandomierzu, Urząd Miasta Sandomierz, Urząd Gminy Dwikozy. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Jan Józef Kasprzyk – szef Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

(Joanna Sarwa)