Skotniki: Tłumy zwiedzały zabytkowy dwór rodu Skotnickich.

Data publikacji: Kategoria: , , , Zamieścił: Tomasz Łępa

Tłumy turystów i mieszkańców zwiedzały dwór rodu Skotnickich w Skotnikach pod Sandomierzem udostępniony w ramach wydarzenia zorganizowanego przez Lokalną Organizację Turystyczną Partnerstwo Ziemi Sandomierskiej ‚Śniadanie na Dworze – Sandomierskie Skotniki zapraszają’.

Mówi dyrektor organizacji Katarzyna Batko:

Z wydarzenia zorganizowanego w Skotnikach cieszy się wójt gminy Samborzec Witold Surowiec:

Historię zabytkowego dworu przybliżył zebranym regionalista Andrzej Cebula:

W czasie wydarzenia prezentowane były obrazy Marzeny Kaspieruk, Marty Marczewskiej i Anny Przybysz oraz fotografie Katarzyny Batko. Wystąpił tez zespół Gorzyczany działający przy Gminnym Ośrdoku Kultury w Samborcu oraz Anna i Jacek Przybyszowie.