Sichów Duży: Piknik „Czas na wieś”.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Joanna Sarwa

Wsi spokojna, wsi wesoła,
Który głos twej chwale zdoła?
Kto twe wczasy, kto pożytki
Może wspomnieć zaraz wszytki?
Tak, zalety wsi wychwalał ojciec polskiej poezji Jan Kochanowski i tymi właśnie słowami rozpoczął się Piknik Rolniczy „Czas na wieś” zorganizowany przez ZSCKR w Sichowie Dużym oraz Klub Aktywnych Kobiet.
Piknik połączony był z niezwykle ważnym dla społeczności szkolnej wydarzeniem – otwarciem i błogosławieństwem placu manewrowego, który posłuży doskonaleniu umiejętności młodych ludzi w zdobywaniu kolejnych kwalifikacji realizowanych w ramach zajęć praktycznych. Błogosławieństwa udzielił ks. Proboszcz Jan Michał Łukasik.
Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęli Wiceprezes Rady Ministrów Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi pan Henryk Kowalczyk oraz sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki pani Anna Krupka.
Piknik realizowany był w ramach projektu „Czas na wieś” dofinansowanego z Programu Działaj Lokalnie w powiecie staszowskim. Patronat honorowy nad programem Działaj Lokalnie w powiecie staszowskim objął Pan Senator Jacek Włosowicz.
Wśród gości, którzy uświetnili swoją obecnością naszą uroczystość znaleźli się: przedstawiciel pani wiceminister poseł Anny Krupki – Grzegorz Socha z-cę prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, posłowie na sejm RP: p. Michał Cieślak i p. Marek Kwitek, p. Marek Chrapek – Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach, p. Stanisław Golmento – inspektor Państwowej Inspekcji Pracy w Kielcach, p. Józef Żółciak – starosta staszowski, p. Leszek Kopeć – Burmistrz Miasta i Gminy Staszów, p. Grzegorz Forkasiewicz – wójt gminy Rytwiany, p. Jacek Wilk – wójt gminy Tuczępy, p. Jerzy Adamkiewicz – kierownik ARiMR w Staszowie, p. Aneta Ostrowska – kierownik KRUS w Staszowie, p. Magdalena Dziewięcka – kierownik biura PIORiN w Staszowie, p. Justyna Żak – Wójcik – Kierownik ODR w Staszowie, p. Marzena Sobiegraj – dyrektor Szkoły Podstawowej w Koniemłotach, p. Magdalena Marynowska – prezes fundacji FARMA, p. Eryk Chmielowiec – członek Rady Młodych Rolników powołany przez MRiRW.
Następnie pan Grzegorz Socha odczytał list Mininstra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do uczestników pikniku.
Spotkanie połączone zostało ze zbiórką charytatywną, w czasie trwania imprezy uczestnicy mogli skorzystać z malowania twarzy i skosztować pysznych kiełbasek z grilla. Pieniądze zebrane w ten sposób zostały przekazane na rzecz Bartoszka Jędrasika z gminy Łoniów, który potrzebuje 10 milionów zł na leczenie genowe. Uroczystości towarzyszyła wystawa maszyn rolniczych organizowaną przez firmy: Rolmech Sztucin, Kisiel AgroTech, Unia Grudziądz, Chmielewski Deutz Fahr Kleczanów, a także prezentacja sprzętu będącego na wyposażeniu ZSCKR w Sichowie Dużym. Pojawiły się również stoiska instytucji okołorolniczych: ARiMR, KRUS, ODR, PIP, PIORIN, stoiska KGW, stoiska z zabawkami oraz gastronomiczne, najmłodsi mogli skorzystać z darmowych dmuchańców.
Na uroczystości została przedstawiona prezentacja oferty kształcenia w ZSCKR, zwieńczona pokazem synchronicznej obsługi konsumenta w wykonaniu uczennic, kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych
W ramach projektu „Czas na wieś” został ogłoszony konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich pn. „Wariacja smakowa na temat jabłka”. Komisja w składzie: Pani Aneta Ostrowską – Kierownik placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Staszowie, Pani Anna Adamczyk – zastępca kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Staszowie, Pani Magdalena Marynowska – prezes Fundacji FARMA oraz Pani Justyna Sojka – nauczyciel przedmiotów zawodowych w ZSCKR w Sichowie Dużym po degustacji pogratulowała kunsztu kulinarnego wszystkim uczestnikom i przyznała następujące wyróżnienia:
• I miejsce – KGW z Sichowa Małego
• II miejsce – KGW z Sichowa Dużego, KGW z Koniemłot
• III miejsce – KGW z Kłody
• Wyróżnienie – KGW z Maśnika i Stowarzyszenie „Sichowianie” z Sichowa Małego
W Programie imprezy znalazła się również „Bitwa sołectw” – konkurencje, w których uczestnicy mogli zaprezentować swoją zręczność i siłę. Rywalizowało 8 drużyn.
Po ogromnych emocjach wyłoniono zwycięzców:
Przeciąganie liny:
• I miejsce – Sołectwo Pieczonogi
• II miejsce – Sołectwo Sichów Duży
• III miejsce – Grupa Rolmech Szczucin
Rzut snopkiem:
• I miejsce – Sołectwo Sichów Duży
• II miejsce – Sołectwo Sichów Mały
• III miejsce – Sołectwo Pieczonogi.
Podczas pikniku wręczono również nagrody laureatom konkursu fotograficznego „Moje miejsce – moja wieś”. Wyniki przedstawiały się następująco:
• I miejsce: Rafał Chrzanowski i Weronika Nogacka
• II miejsce: Mateusz Bajor
• III miejsce: Magdalena Wróblewska
• Wyróżnienie: Paweł Wilk, Melisa Ptak, Zuzanna Maliga
Następnie ucztę dla duszy zaserwowali swoim występem „Sichowianie” oraz Chór Parafii Koniemłoty. W dalszej części Pan Stanisław Golmento główny specjalista OIP w Kielcach przeprowadził konkurs dla widowni na temat bezpieczeństwa. Swoim występem oczarowała publiczność uczennica Szkoły Podstawowej w Koniemłotach Julia Wójcik oraz uczniowie i absolwentka ZSCKR w Sichowie Dużym: Wiktoria Kalita, Wiktoria Siemek oraz Filip Kozioł.
W trakcie trwania pikniku można było również zjeść ciepły posiłek w szkolnej pracowni żywienia, czy też usiąść przy kawiarnianym stoliku i delektować się kawą i ciastkiem, a to za sprawą nauczycieli i uczniów z technikum żywienia i usług gastronomicznych.

Działaj Lokalnie to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii i sieć ośrodków Działaj Lokalnie-w powiecie staszowskim Fundacja FARMa. Stałymi partnerami programu są gmina: Łubnice, Rytwiany, miasto i gmina Szydłów, Miasto i Gmina Staszów, Miasto i Gmina Połaniec, gmina Bogoria, Starostwo Powiatowe w Staszowie, Nadleśnictwo Staszów, Grupa Azoty Siarkopol SA w Grzybowie, ArkonDesing, VARMIL Rytwiany.
Patronami medialnymi przedsięwzięcia byli: Radio Leliwa, Radio Kielce, Echo Dnia, Tygodnik Nadwiślański.