Sandomierz: Zgoda sandomierska przypomniana przez historyków i filmowców.

Data publikacji: Kategoria: , , , Zamieścił: Joanna Sarwa

Wydarzenie pod tytułem ‘Droga do Zgody’ przypomniało w Sandomierzu podpisanie w tym mieście przed 450 laty zgody sandomierskiej, czyli porozumienia pomiędzy wyznaniami reformowanymi w I Rzeczypospolitej: luteranami, kalwinami oraz braćmi czeskimi. Intencją zgody była wspólna obrona przed kontrreformacją i zaprzestanie walk między różnymi wyznaniami protestanckimi.

Sandomierscy radni miejscy rok 2020 ogłosili Rokiem Zgody Sandomierskiej.

Jubileuszowe wydarzenie miało miejsce w ratuszu, gdzie od kilku miesięcy można oglądać wystawę przygotowaną przez Muzeum Diecezjalne. Dzisiejszy wykład poświęcony zgodzie sandomierskiej wygłosili autorzy wystawy: dr Urszula Stępień z Muzeum Diecezjalnego i dr Tomisław Giergiel z Muzeum Okręgowego.

Mówi dr Tomisław Giergiel:

 

Jak przekonuje mediewista profesor Krzysztof Bracha z zakładu historii średniowiecznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, hasła zgody sandomierskiej są wciąż aktualne:

Z powodu wprowadzenia obostrzeń sanitarnych związanych z epidemią, zaplanowana inscenizacja przypominająca wydarzenie sprzed czterech i pół wieku, która miała odbyć się na rynku, została ograniczona do prezentacji w Kamienicy Oleśnickich, gdzie miało dojść do podpisania zgody sandomierskiej. Inscenizację tę przygotowaną przez Chorągiew Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej sfilmowała ekipa Telewizji Polskiej, która przygotowuje materiał w reżyserii Doroty Kosierkiewicz poświęcony temu właśnie wydarzeniu.

Joanna Sarwa