Sandomierz: Wyjazdowe posiedzenie Społecznej Rady Turystyki.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Joanna Sarwa

Dziś w Sandomierzu odbywa się wyjazdowe posiedzenie Społecznej Rady Turystyki – organu doradczego działającego przy ministrze sportu i turystyki.

Uczestniczy w nim wiceminister sportu i turystyki Anna Krupka:

Posiedzenia Rady zwykle odbywają się w Warszawie:

W skład Rady wchodzą eksperci branży turystycznej.

Do zadań Rady należy m.in. opiniowanie i formułowanie stanowisk w sprawach dotyczących propozycji systemowych rozwiązań w turystyce, w tym m.in. opracowywanie kierunków rozwoju turystyki.

Podczas posiedzeń Rady przewiduje się także: inicjowanie działań, wspieranie i promowanie nowych propozycji zadań w obszarze turystyki, wymianę doświadczeń, wspólne identyfikowanie potrzeb środowiska turystycznego a także wypracowywanie kierunków rozwiązań na zidentyfikowane bariery.

Społeczna Rada Turystyki ma zapewnić udział ekspertów w kształtowaniu i prowadzeniu polityki turystycznej kraju.

(Joanna Sarwa)