Sandomierz: Woda mineralna prosto z kranu.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Iwona Pol

Sandomierska woda ma walory wody mineralnej. Do picia wody prosto z kranu zachęca prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Piotr Sołtyk:

Sandomierz zaopatrywany jest w wodę z ujęcia ‚Romanówka’, gdzie wydobywana jest woda podziemna z poziomu trzecirzędowo-jurajskiego. Ujęcie to zlokalizowane jest w odległości 14 km od granic miasta w kierunku północnym. Studnie głębinowe położone są na gruntach wsi: Romanówka, Garbów, Prusy, Pisary, Wyspa, Wygoda i Józefków w gminach Zawichost, Dwikozy i Ożarów. Eksploatacja ujęcia rozpoczęła się w roku 1976.

Długość sieci rozdzielczej wraz z magistralą dosyłową oraz przyłączami wynosi około 170 km. i są one stale rozbudowywane Sieć była budowana od lat sześćdziesiątych dwudziestego wieku.

Joanna Sarwa