Sandomierz: ‚Tradycje od pokoleń’. Wojewódzkie obchody jubileuszowe UNESCO..

Data publikacji: Kategoria: , , , Zamieścił: Joanna Sarwa

W Zamku Królewskim w Sandomierzu odbyły się wojewódzkie obchody jubileuszu 20-lecia Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego i 10-lecia Krajowej listy niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Mówi dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa Katarzyna Zalasińska

 

Wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz zwraca uwagę na symboliczne miejsce obchodów jubileuszowych:

Jak dodaje wojewoda, w Sandomierzu są ludzie, którzy dbają o przechowywanie tradycji:

Niematerialne dziedzictwo kulturowe to tradycje, zwyczaje, obrzędy czy też umiejętności odziedziczone po przodkach i przekazywane kolejnym pokoleniom. To żywe przejawy kultury, które społeczności uznają za swoje dziedzictwo kulturowe.

Sandomierskim obchodom jubileuszowym towarzyszyło otwarcie zorganizowanej przez Narodowy Instytut Dziedzictwa wystawy ‚Tradycje od pokoleń. Niematerialne dziedzictwo kulturowe w Polsce’ oraz sesja na temat niematerialnego dziedzictwa. Zaprezentowano przejawy niematerialnego dziedzictwa kulturowego z województwa świętokrzyskiego, lubelskiego oraz podkarpackiego.