Sandomierz: Szpital wznawia odwiedziny u chorych.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Joanna Sarwa

„Komunikat odnośnie odwiedzin”

W związku z coraz mniejszą ilością przypadków COVID-19 na terenie kraju Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu od dziś wznawia możliwość odwiedzin bliskich.

Aby móc odwiedzić osobę hospitalizowaną należy spełnić podstawowe warunki.

 1. Zabrania się odwiedzin osobom wykazującym objawy  infekcji  wirusowej,  dotkniętych chorobą zakaźną, pod wpływem alkoholu, narkotyków czy innych środków odurzających.
 2. Odwiedzanie chorych przebywających w szpitalu jest możliwe codziennie w godzinach 13.00 -16.00.
 3. Odwiedzanie chorych w terminalnej fazie choroby jest  dozwolone  również  poza wyznaczonymi godzinami po uzyskaniu zgody Ordynatora/ Kierownika Oddziału/ lekarza dyżurnego.
 4. Do  jednego    pacjenta    może    wejść    jednoczasowo    wyłącznie    JEDNA OSOBA (z zastrzeżeniem ust. 5).
 5. Odwiedzanie chorych   przez   osoby   niepełnoletnie   poniżej   14   r.ż.   jest   dozwolone w towarzystwie osoby dorosłej. Zaleca się, aby w odwiedzinach nie uczestniczyły dzieci poniżej 7 r.ż., szczególnie gdy pacjent przebywa na sali wieloosobowej lub jego stan jest określany jako ciężki.
 6. W sali chorych może przebywać maksymalnie 2 osoby odwiedzające.
 7. Czas odwiedzin max. do 20 minut.
 8. Osoba odwiedzająca    ZOBOWIĄZANA    JEST   do   zakładania    maseczki   w   kontakcie z pacjentem / personelem.
 9. W czasie odwiedzin na salach intensywnego nadzoru oraz w Oddziale Intensywnej Terapii osoba odwiedzająca zobowiązana jest do zakładania fartucha jednorazowego (fartuchy dostępne w automacie przy wejściu głównym).
 10. W czasie odwiedzin  zabrania  się  przemieszczania  się  osób  odwiedzających  do  innych pomieszczeń Szpitala (poza salą chorego), w szczególności  kuchenek oddziałowych,  innych sal chorych, gabinetów.
 11. Z uwagi na poszanowanie prywatności, godności i intymności wszystkich pacjentów, osoby odwiedzające zobowiązane są do opuszczenia sali na czas wizyty lekarskiej lub pielęgniarskiej oraz, w trakcie wykonywania czynności medycznych i pielęgnacyjnych.
 12. Osoba odwiedzająca ZOBOWIĄZANA JEST do przeprowadzenia dezynfekcji rąk po wejściu do Szpitala, przed i po kontakcie z osobą odwiedzaną i przed wyjściem  ze Szpitala.
 13. Osoba odwiedzająca stosuje się BEZWZGLĘDNIE do zaleceń wydanych przez personel Szpitala.
 14. Ilość dostarczonych pacjentowi artykułów należy ograniczyć do niezbędnego minimum – wszystkie rzeczy powinny zmieścić się w szafce przyłóżkowej, zabrania się przechowywania rzeczy w torbach poza szafką.
 15. Obowiązuje zakaz wnoszenia, spożywania i dostarczania pacjentowi alkoholu, narkotyków, środków odurzających i substancji psychotropowych oraz wszelkich innych substancji podobnie działających.
 16. W przypadku naruszenia przez osoby odwiedzające zasad odwiedzin, personel Szpitala  ma prawo nakazać takim osobom natychmiastowe opuszczenie Szpitala.  W  przypadkach szczególnie uzasadnionych personel Szpitala może wezwać ochronę Szpitala lub Policję.

DYREKCJA SSDŚ