Obraz Daniela Dimitrova z Pixabay


Sandomierz, Staszów, Świętokrzyskie: Coraz więcej wniosków o rodzinny kapitał opiekuńczy.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Joanna Sarwa

Mieszkańcy województwa świętokrzyskiego składają coraz więcej wniosków o rodzinny kapitał opiekuńczy.

To dodatkowe świadczenie, które od nowego roku przysługuje na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia.

Mówi rzecznik prasowy ZUS w województwie świętokrzyskim Paweł Szkalej:

Wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy do ZUS składać można wyłącznie w postaci elektronicznej. Pieniądze będą wypłacane tylko na konto bankowe.

Świadczenie będzie wypłacane w miesięcznych częściach – po 500 zł przez 2 lata lub 1 000 zł miesięcznie przez rok, w zależności od wyboru rodzica. Wsparcie będzie niezależne od dochodów rodziny, a środki nie będą opodatkowane.

Prawo do świadczenia będą mieć także ci rodzice, którzy już teraz mają dwoje lub więcej małych dzieci. Wówczas świadczenie będzie przysługiwało na drugie dziecko lub kolejne proporcjonalnie za okres od dnia wejścia w życie ustawy do końca 35 miesiąca życia tego dziecka, na które kapitał przysługuje.

Wniosek o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy i załączniki do wniosku można składać wyłącznie w postaci elektronicznej, za pomocą tych samych systemów teleinformatycznych, co wnioski o świadczenie ‚Dobry start’ i świadczenie wychowawcze w ramach programu ‚Rodzina 500+’. To portal Emp@tia, PUE ZUS oraz bankowość elektroniczna.

Ustawa zakłada także dofinansowanie do funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci. Dofinansowanie będzie wynosić maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna – przekazywane bezpośrednio instytucji (nie więcej niż wysokość faktycznej opłaty ponoszonej przez rodziców za dany miesiąc). Tutaj też nie będzie obowiązywało kryterium dochodowe.

Dofinansowanie dotyczyć będzie dzieci, które nie będą objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym. Chodzi np. o pierwsze lub jedyne dzieci w rodzinie. Mogą z niego skorzystać też rodzice na drugie lub kolejne dziecko w rodzinie ale tylko za okresy uczęszczania do żłobka, klubu dziecięcego lub do dziennego opiekuna, za które nie przysługuje rodzinny kapitał opiekuńczy (np. uczęszczanie do żłobka przed 12 miesiącem życia dziecka). Dofinansowanie dotyczy opłat za uczęszczanie do placówki, nie obejmuje natomiast opłat za wyżywienie w placówce.

Rozwiązanie będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2022 r., dofinansowanie przysługiwać będzie jednak z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 r., jeżeli dziecko w styczniu i kolejnych miesiącach uczęszczało do żłobka, klubu dziecięcego lub do dziennego opiekuna.

Joanna Sarwa

Obraz Daniela Dimitrova z Pixabay