Sandomierz, Staszów: Duże wsparcie dla pediatrii.

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Małgorzata Figacz

Ponad 7 milionów złotych łącznie dofinansowania unijnego otrzymają trzy szpitale z województwa świętokrzyskiego na świadczenie opieki zdrowotnej w zakresie neonatologii i pediatrii.
Szpital w Staszowie na projekt „Poprawa dostępu do wysokiej jakości opieki pediatrycznej poprzez przebudowę i doposażenie Oddziału Pediatrii Szpitala w Staszowie” otrzyma niemal 1,5 miliona złotych. Z kolei Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu otrzyma prawie 1,3 miliona na remont i zakup sprzętu medycznego dla oddziału pediatrycznego z pododdziałem kardiologii i oddziału neonatologii. Prawie 4,3 miliona otrzyma natomiast Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka – Szpital Specjalistyczny w Kielcach. Środki pochodzą z Regionalnego programu Operacyjnego, Zarząd Województwa podjął już uchwałę przyznającą wsparcie.

(Marcin Gabrek)