Sandomierz: Spowiedź wielkanocna? Nowe zarządzenie biskupa.

Data publikacji: Kategoria: , , , , Zamieścił: Joanna Sarwa

Biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz wydał zarządzenie dotyczące spowiedzi wielkanocnej podczas epidemii.

Spowiedź powinna mieć miejsce w osobnych pomieszczeniach, umożliwiających sprawowanie sakramentu z zachowaniem większej odległości albo w dezynfekowanych po każdym penitencie konfesjonałach, lub na otwartym powietrzu, przestrzegając zawsze tajemnicy spowiedzi, prywatności wiernego i wymogów sanitarnych. Spowiednik może zastosować również inne środki ochronne, które uzna za wskazane o ile będą one zgodne z przepisami sanitarnymi.

Po ustaniu epidemii parafie mają zorganizować spowiedź na wzór Adwentu lub Wielkiego Postu.

Decyzją biskupa sandomierskiego odwiedziny chorych i starszych z posługą sakramentalną mogą mieć miejsce tylko wtedy, gdy istnieje zagrożenie życia wiernego. Natomiast jeśli wierny jest objęty kwarantanną lub zakazem kontaktu z innych przyczyn można go odwiedzić po uzyskaniu pozwolenia odpowiednich organów państwowych.

Joanna Sarwa