Sandomierz: Spotkanie dotyczące przystąpienia do „Klastra Energii Powiatu Sandomierskiego”.

Data publikacji: Kategoria: , , , Zamieścił: Joanna Sarwa

Starostwo Powiatowe w Sandomierzu zaprasza przedsiębiorców z terenu powiatu sandomierskiego do udziału w spotkaniu dotyczącym przystąpienia do „Klastra Energii Powiatu Sandomierskiego”.

Trzy miesiące temu gminy z terenu powiatu sandomierskiego podpisały porozumienie powołujące do życia „Klaster Energii Powiatu Sandomierskiego”, którego celem jest ograniczenie niskiej emisji na terenie Członków Klastra będących jednostkami samorządu terytorialnego, w tym poprzez inwestycje w OZE, zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikacje źródeł energii, rozwój OZE ze szczególnym naciskiem na rozwój rozproszonej energetyki prosumenckiej i edukacja ekologiczna w zakresie OZE.

Spotkanie dotyczące przystąpienia do „Klastra Energii Powiatu Sandomierskiego” odbędzie się 25. stycznia w Hotelu Sarmata w Sandomierzu o godz. 10.00.