Sandomierz: Spotkanie bibliotekarzy i archiwistów.

Data publikacji: Kategoria: , , , Zamieścił: Joanna Sarwa

Blisko siedemdziesięciu przedstawicieli bibliotek z całej Polski przyjechało do Sandomierza na trzydniowe ogólnopolskie spotkanie Federacji Bibliotek Kościelnych ‚Fides’. Federacja zrzesza obecnie osiemdziesiąt bibliotek, w tym większość bibliotek wydziałów teologicznych i wyższych seminariów duchownych w Polsce, diecezjalnych i zakonnych. Podstawowym zadaniem Federacji jest usprawnianie działalności polskich bibliotek kościelnych, wdrażanie postępu technicznego, a w szczególności koordynacja prac nad komputeryzacją tych bibliotek i digitalizacją zbiorów.

Organizatorem spotkania jest Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu. Co jest tematem obrad, mówi przewodniczący Zarządu Federacji Bibliotek Kościelnych ‚Fides’ ks. Jerzy Witczak:

Przed jakimi wyzwaniami stoją obecnie biblioteki kościelne?

Obradom przewodniczy biskup Andrzej Siemieniewski – delegat do spraw Federacji Bibliotek Kościelnych ‚Fides” w Konferencji Episkopatu Polski:

Co roku spotkanie odbywa się w innym miejscu:

Spotkanie w Sandomierzu poza charakterem naukowym i szkoleniowym jest także Walnym Zgromadzeniem związanym z wyborami władz Federacji Bibliotek Kościelnych.

(Joanna Sarwa)