Sandomierz: Segregujemy i promujemy.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Joanna Sarwa

17 tys. zł. otrzyma Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na realizację konkursów edukacyjnych pod nazwą ‚Segregujemy i promujemy’ skierowanych do uczniów szkół podstawowych z Sandomierza.

Całkowity koszt związany z zakupem nagród wynosi 23 000 zł.

Mówi wiceprezes Funduszu Grzegorz Socha:

PGKiM zorganizowało trzy konkursy o tematyce ekologicznej: dwa plastyczne i jeden literacki na wiersz o ochronie środowiska. W konkursach wzięli uczniowie wszystkich sandomierskich szkół podstawowych. Nagrodzone prace plastyczne i wszystkie wiersze prezentuje publikacja ‚Segregujemy i promujemy…’.

Mówi prezes zarządu PGKiM w Sandomierzu Piotr Sołtyk:

Publikacja zostanie wręczona jako pamiątka wraz z przyznanymi nagrodami wszystkim uczestnikom konkursów. Jaka jest ekologiczna recepta uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 4?

Patronat honorowy nad inicjatywą objął burmistrz Sandomierza Marcin Marzec:

Laureaci każdego z konkursów otrzymają nagrody w postaci gotówkowej karty upominkowej do wybranego sklepu sportowego. Za zajęcie I, II i III miejsca przysługuje odpowiednio nagroda w postaci karty upominkowej o wartości odpowiednio 600 zł, 400 zł i 200 zł.

Joanna Sarwa