Sandomierz: Samorządowcy apelują do premiera o podjęcie działań ograniczających spekulacyjny wzrost cen hurtowych energii.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Joanna Sarwa

Uczestnicy Sandomierskiej Grupy Zakupowej wystosowali oficjalny apel do premiera Mateusza Morawieckiego o niezwłoczne podjęcie działań ograniczających spekulacyjny wzrost cen hurtowych na Towarowej Giełdzie Energii.

‚W jego efekcie, oferowane samorządom w postępowaniach przetargowych kwoty notują niebywały i nieuzasadniony wzrost, który naszym zdaniem nosi znamiona zmowy oferentów.’ – piszą sandomierscy samorządowcy.

Uzyskana przez grupę w bieżącym przetargu cena energii elektrycznej niezbędnej do zapewnienia funkcjonowania gminnych obiektów publicznych oraz oświetlenia ulicznego wyniesie wzrośnie prawie ośmiokrotnie dla całej Sandomierskiej Grupy Zakupowej w stosunku do cen obowiązujących do końca bieżącego roku.

‚Zdajemy sobie sprawę z sytuacji geopolitycznej na świecie, nasze samorządy codziennie doświadczają pośrednich skutków agresji Rosji na Ukrainę oraz związanego z tym gigantycznego wzrostu cen gazu na rynkach światowych, który jest głównym źródłem zasilania elektrowni na Zachodzie.

Nie możemy jednak zrozumieć, dlaczego w naszym kraju, gdzie głównym źródłem produkcji energii elektrycznej jest wydobywany w polskich kopalniach węgiel kamienny i brunatny, ceny energii elektrycznej mają być porównywalne z cenami prądu wytwarzanego z gazu
na zachodzie Europy.

Wielu analityków rynku energii uważa, że obecnie proponowane ceny hurtowe energii elektrycznej w Polsce są zawyżone nawet o ponad 1 000 zł za 1MWh. Cała ta nadwyżka jest w naszej ocenie nieuzasadnioną marżą wytwórców, która ogromnie obciąża cały polski system gospodarczy, wpływa na nieustanny wzrost inflacji, ale przede wszystkim na budżety gmin, miast, powiatów i spółek komunalnych.

Tak horrendalne podwyżki cen energii elektrycznej wpłyną wkrótce na ogromny i skokowy wzrost cen usług komunalnych, w tym szczególnie opłat za dostawę wody, odbiór ścieków oraz ciepło komunalne. Ograniczą też drastycznie inwestycje samorządowe i zmuszą nas do ograniczenia działalności obiektów użyteczności publicznej, a w skrajnych przypadkach nawet do ich zamykania.

Zaoferowana Sandomierskiej Grupie Zakupowej przez Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. cena energii, to również prosta droga do przymusowego wyłączania oświetlenia drogowego i ulicznego, skutkującego znacznym pogorszeniem stanu bezpieczeństwa publicznego.

Duży niepokój budzi prognoza ogromnego wzrostu kosztów zakupu energii dla sandomierskiego szpitala. Obecnie wydatki na zakup energii elektrycznej wynoszą ok. 800 tys. zł rocznie. Według stawek zaproponowanych w przetargu na 2023 rok kwota zakupu energii wyniesie ok 5,6 mln zł.

Dlatego – mając na uwadze powyższe – zwracamy się do Pana Premiera z apelem o zamrożenie cen energii na okres 6 miesięcy, analogicznie do Pana decyzji z grudnia 2018 roku’ – piszą uczestnicy Sandomierskiej Grupy Zakupowej.

Joanna Sarwa