Sandomierz: Rozpoczęły się 29 Spotkania Sadownicze.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Iwona Pol

Ponad stu wystawców prezentuje się w Sandomierzu podczas 29 Spotkań Sadowniczych. Dziś odwiedziło targi ponad tysiąc osób.

Mówi prezes zarządu wydawnictwa ‚Plantpress’, które współorganizuje targi, Adam Paradowski:

PROGRAM SPOTKAŃ SADOWNICZYCH 2020

29 stycznia 2020 r. (ŚRODA)

9.00-9.30 Uroczyste otwarcie 29 Spotkania Sadowniczego Sandomierz 2020

blok ekonomiczny
9.30-10.00 Instrumenty wsparcia rynku owoców i warzyw – Marian Borek, zastępca dyrektora Departament Rynków Rolnych MRiRW

10.00-10.20 Rynek i zapasy jabłek w Polsce i Europie – Adam Paradowski

10.20-10.50 Finansowanie i refinansowanie inwestycji w sadownictwie. Nowe możliwości rozwoju gospodarstw w kończącej się perspektywie PROW – Grzegorz Przysucha

10.50-11.10 Ile faktycznie kosztuje ochrona 1 ha sadu – dr Paweł Kraciński

blok agrotechniczny

11.10-12.10 Odmiany Gala i Golden Delicious z różnych perspektyw panel dyskusyjny

12.10-12.40 Wykrywanie pozostałości ś.o.r. w owocach – informacje praktyczne – J.S. Hamilton

12.40-13.30 Regulowanie owocowania w sadach jabłoniowych – Micheal Schroeder

nowe technologie i rozwiązania dla sadownictwa
13.30-15.30

Blok wykładów prowadzony przez firmy oferujące środki produkcji

30 stycznia 2020 r. (CZWARTEK)

BLOK PRAWNO-FINANSOWY
10.00-10.45 Umowy z odbiorcami, windykacja należności – warsztaty prawne dla sadowników – mec. Grzegorz Rogusz

10.45-11.15 Nawadniania w gospodarstwie. Jak uzyskać 100 tys. złotych dotacji z PROW 2014-2020 – Karolina Szałas

BLOK CZEREŚNIOWY
11.15-12.00 Co zamiast Kordii i Tamary? Nowe odmiany z czeskiej hodowli VSUO Holovousy – inż. Pavol Suran

12.00-12.45 Zapylenie czereśni – czynniki poprawiające zawiązywanie owoców – dr hab. Monika Bieniasz

12.45-13.30 Podobieństwa i różnice w zaleceniach dotyczących cięcia czereśni – Anita Łukawska

Joanna Sarwa