Sandomierz: Rocznica ingresu biskupa Nitkiewicza

Data publikacji: Kategoria: Zamieścił: Iwona Pol

Dziś dziesiąta rocznica ingresu biskupa Krzysztofa Nitkiewicza do sandomierskiej katedry.

13 czerwca 2009 roku Papież Benedykt XVI mianował ks. prałata Krzysztofa Nitkiewicza, dotychczasowego podsekretarza Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich, Biskupem Ordynariuszem Diecezji Sandomierskiej.

Ingres odbył się 4 lipca.

Mówił podczas ingresu biskup Nitkiewicz.
Jako zawołanie biskupie wybrał słowa ‘Miłosierdzie Pana wyśpiewam’.

(Marcin Gabrek)