Sandomierz: Radiotechniczny jubileusz sandomierskich żołnierzy.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Joanna Sarwa

65 rocznicę sformowania świętował 3. Sandomierski Batalion Radiotechniczny im. podpułkownika Antoniego Wiktorowskiego pseudonim ‚Kruk’. Uroczyste obchody miały miejsce na bulwarze im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sandomierzu.

Mszy świętej polowej w intencji żołnierzy i pracowników batalionu przewodniczył biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz, który zwrócił uwagę na wartość munduru w dzisiejszych czasach:

W uroczystym apelu wzięła udział wiceminister sportu i turystyki Anna Krupka:

W uroczystym apelu wziął udział również starosta sandomierski Marcin Piwnik:

Dowódca 3 batalionu radiotechnicznego płk Grzegorz Kobylarz przypomniał historię sandomierskiej jednostki:

Mówi szef zarządu wojsk radiotechnicznych dowództwa generalnego sił zbrojnych generał brygady Dariusz Krzywdziński:

Mówi dowódca 3 brygady radiotechnicznej płk Jerzy Klika:

Poseł Marek Kwitek przypomniał postać patrona batalionu – ppłk Antoniego Wiktorowskiego pseudonim „Kruk”:

Obchodom jubileuszowym towarzyszyła wystawa statyczna sprzętu wojskowego, stanowiska promocyjne a także występ orkiestry wojskowej z Rzeszowa.

Patronat medialny Radio Leliwa.

Joanna Sarwa

3 Batalion Radiotechniczny powołany został rozkazem Ministra Obrony Narodowej nr 0054 z dnia 6 lipca 1957 r. Swój rodowód batalion wywodzi z 14 Pułku Obserwacyjno-Meldunkowego przekształconego później w Pułk Radiotechniczny. Na miejsce stałej dyslokacji jednostki wyznaczony został garnizon Sandomierz. Termin sformowania wyznaczono na dzień 30 listopada 1957 roku. Dowódca batalionu kpt. Włodzimierz PRZEMYSKI 3 grudnia 1957 r. zameldował o zakończeniu prac organizacyjnych. Dowództwo i sztab batalionu dyslokowane były w
Krakowie przy ul. Rajskiej. W dniach 10-11 września 1959 roku dowództwo i sztab jednostki zostały przeniesione do Sandomierza. 14 października1962 r. dekretem Rady Miasta z 15 maja 1962 r. jednostce został nadany sztandar. Pod tym sztandarem batalion wykonywał swoje zadania do 1997 r., kiedy to został on przekazany do Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.
Wyrazem sympatii mieszkańców Sandomierza i Ziemi Sandomierskiej dla 3 Batalionu Radiotechnicznego było ufundowanie jednostce sztandaru. Uroczystość nadania nowego sztandaru odbyła się w 40. rocznice powstania batalionu w dniu 6 września 1997 r.
Decyzją Nr 23/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 06.02.2021 r. 3 Batalion Radiotechniczny przyjął nazwę wyróżniającą „Sandomierski”. Ustanowiono również Święto batalionu, corocznie obchodzone 6 września. Minister Obrony Narodowej decyzją nr 64/MON z dnia 25 kwietnia nadał 3 Sandomierskiemu Batalionowi Radiotechnicznemu imię patrona ppłk. Antoniego WIKTOROWSKIEGO ps. „KRUK”.
Batalion prowadzi rozpoznanie przestrzeni powietrznej nad południowo-wschodnim obszarem Polski. Jednostka posiada na uzbrojeniu sprzęt radiolokacyjny najnowszej generacji. Zadaniem batalionu jest wykrywanie i śledzenie wszystkich obiektów przestrzennych wlatujących w strefę odpowiedzialności batalionu. Strukturę batalionu stanowi kompania logistyczna, 3 kompanie radiotechniczne oraz 3 posterunki
radiolokacyjne dalekiego zasięgu. Batalion jest jednostką podporządkowaną Dowódcy 3 Wrocławskiej Brygady Radiotechnicznej. Obecnym czternastym Dowódcą batalionu jest ppłk Grzegorz KOBYLARZ.