Sandomierz: Przyznano nagrodę „Arbor Bona” czyli Dobrego Drzewa.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Joanna Sarwa

Ewa Lipińska–Mikrut, Barbara Palacz oraz Longin Bokwa zostali laureatami nagrody biskupa sandomierskiego Krzysztofa Nitkiewicza „Arbor Bona” czyli Dobrego Drzewa.

Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach: ewangelizacja, świadectwo życia chrześcijańskiego i działalność charytatywno-społeczna. Nagrody „Arbor Bona” otrzymują osoby świeckie i duchowne, instytucje, grupy zaangażowane w pracę na rzecz Kościoła i mieszkańców diecezji sandomierskiej.

Mówi biskup Krzysztof Nitkiewicz:

W kategorii ewangelizacja za pomysłowość, pracowitość, zaangażowanie na rzecz organizacji Diecezjalnych Dni Kultury Chrześcijańskiej, kreatywność oraz umiejętność inspiracji wielu inicjatyw społeczno-kulturowych, naukowych oraz charytatywnych, za promowanie wartości chrześcijańskich, kształcenie postaw religijnych i patriotycznych, potrzeb kulturowych oraz odniesień prospołecznych, nagroda została przyznana Ewie Lipińskiej – Mikrut – dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr. 9 im. św. Jana Pawła II w Tarnobrzegu.

W kategorii świadectwo życia chrześcijańskiego za poświęcenie oraz zorganizowanie Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Przełożonych w Sandomierzu, zabieganie o utworzenie kaplicy szpitalnej, przygotowanie „białej służby” oraz kierowanie jej pracami w czasie pielgrzymki Jana Pawła II do Sandomierza, za upowszechnianie moralności chrześcijańskiej, obronę życia nienarodzonych, jak również pomoc i towarzyszenie rodzinom wielodzietnym nagroda została przyznana Barbarze Palacz.

W kategorii działalność charytatywno-społeczna za wspieranie materialne oraz finansowe placówek oświatowych oraz charytatywnych, pomoc kościołom na Wołyniu oraz polskiej Szkole na Litwie, wsparcie Szpitala Ducha Świętego w Sandomierzu w czasie pandemii, za zaangażowanie się na rzecz utworzenia Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn oraz budowy magazynów żywnościowych dla Caritas Diecezji Sandomierskiej, za poświęcenie się na rzecz niesienia pomocy ubogim, chorym, samotnym, bezdomnym i wykluczonym społecznie nagroda została przyznana Longinowi Bokwie – prezesowi Kopalni Dolomitu w Sandomierzu,

Joanna Sarwa

Fot. Wojciech Kania