Sandomierz: Przemoc w rodzinie? Reaguj!

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Joanna Sarwa

Sandomierz: Przemoc w rodzinie.

Ponad dwieście niebieskich kart założyli sandomierscy policjanci w ciągu ostatniego roku. Oznacza to, że co najmniej taka sama liczba mieszkańców powiatu dotknięta jest przemocą domową.

– To bardzo ważny problem społeczny, któremu trzeba skutecznie przeciwdziałać – mówi sierżant sztabowy Paulina Mróz z Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu:

Dlaczego ofiary nie zgłaszają problemu policji?

Policjant, który dowiaduje się  o możliwości przemocy w rodzinie, zakłada niebieską kartę:

Czym jest „niebieska karta”:

Jedną z głównych przyczyn przemocy domowej jest alkohol:

Jak wyglądają statystyki dotyczące tego problemu w powiecie sandomierskim?

Ofiarom często towarzyszy wstyd i obawa o przyszłość.

Informacje, jak znaleźć miejsce, które pomaga ofiarom przemocy w rodzinie na danym terenie i w jaki sposób zawiadomić o tej sytuacji, można uzyskać, dzwoniąc do Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia : tel.: 22 668 70 00, w miejscowym Ośrodku Pomocy Społecznej, na policji lub w prokuraturze.

(Joanna Sarwa)