Sandomierz: Prezentacja książki i finał projektu etnograficznego.

Data publikacji: Kategoria: , , , Zamieścił: Joanna Sarwa

W Zamku Królewskim w Sandomierzu zaprezentowano wyniki półrocznych badań etnograficznych prowadzonych przez młodzież w ramach realizowanego przez sandomierskie Muzeum Okręgowe projektu ‚Miasto movie o tradycji – obrzędy, zwyczaje i tradycje ludowe w przestrzeni miejskiej Sandomierza, Zawichostu i Koprzywnicy’. Zaprezentowano książkę pod tym samym tytułem będącą podsumowaniem projektu.

Badania etnograficzne miały na celu udokumentowanie wybranych aspektów niematerialnego dziedzictwa Sandomierszczyzny. W role badaczy wcielili się przeszkoleni wcześniej uczniowie szkół średnich – wolontariusze.

Mówi autorka i koordynatorka projektu Kinga Kędziora-Palińska z Muzeum Okręgowego:

Dyrektor Muzeum Okręgowego dr Dominik Kacper Płaza zwraca uwagę na wyjątkowy charakter zarówno projektu jak też publikacji:

Młodzież dostrzega wartość udziału w przedsięwzięciu:

Maria Skorupa z Koła Gospodyń Wiejskich ‚Linowianki’ z gminy Zawichost, które uświetniły występem muzycznym spotkanie w zamku, przypomina, że „Linowianki” również uczestniczyły w projekcie:

Zdaniem Marii Skorupy warto utrwalać tradycje:

Do współpracy przy projekcie Muzeum Okręgowe w Sandomierzu zaprosiło wyspecjalizowaną kadrę etnografów z ośrodków akademickich z Łodzi i Krakowa. W projekcie wzięli udział twórcy ludowi, zespoły śpiewaczo – obrzędowe, mieszkańcy miast oraz wolontariusze, którzy pod okiem etnografów prowadzili wywiady. Projekt był realizowany w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kultura ludowa i tradycyjna.

Spotkanie wieńczące projekt uświetniły występami zespoły z Koprzywnicy i Zawichostu. a goście częstowani byli tradycyjnymi szczodrokami.

Patronat medialny – Radio Leliwa.

(Joanna Sarwa)