Sandomierz: Powiatowe obchody Dnia Strażaka.

Data publikacji: Kategoria: , , Zamieścił: Joanna Sarwa

Uroczysta msza święta oraz apel, podczas którego nastąpiło wręczenie odznaczeń i awansów na wyższe stopnie służbowe złożyły się na program powiatowych obchodów Dnia Strażaka w komendzie powiatowej PSP w Sandomierzu.

Komendant powiatowy PSP w Sandomierzu młodszy brygadier Piotr Krytusa zwracał uwagę na wysoki stan doposażenia oraz umiejętności strażaków:

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej zdecydował, że druh Jerzy Pokrzywa został odznaczony Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza druh Jacek Jóźwiak Złotym Znakiem Związku OSP RP.

Wśród awansowanych znalazł się zastępca komendanta sandomierskiej PSP Andrzej Włodarczyk, który uzyskał stopień młodszego brygadiera.

Poniżej pełna lista uhonorowanych:

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Postanowieniem nr 31/OP/2022 z dnia 9 listopada 2022 roku oraz postanowieniem 35/OP/2022 z dnia 17 listopada 2022 roku:

Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” odznaczył:

 1. młodszego brygadiera Piotra Krytusa
 2. młodszego brygadiera Piotra Drypa

Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” odznaczył:

 1. Pana Tomasza Bartosik

 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Odznaką Świętego Floriana „Za Zasługi dla Społeczności Lokalnej” odznaczył:

 1. Druha Szymona Kołacza
 2. Druha Waldemara Maruszczak
 3. Druha Mirosława Kwapińskiego
 4. Druha Adriana Wołosa
 5. Druha Igora Przyłudzkiego

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego nr 29/8/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r. w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju
i umacniania Związku OSP RP Druh Jerzy Pokrzywa został odznaczony Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego nr 28/8/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r. w uznaniu za zasługi na rzecz ochrony przeciwpożarowej przyznało Druh Jacek Jóźwiak synowi Stanisława Złoty Znak Związku OSP RP

W uznaniu za zasługi na rzecz ochrony przeciwpożarowej, Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polski, województwa świętokrzyskiego uchwałą nr 1/O/2023 z dnia 27 lutego 2023 roku, uchwałą nr 3/O/2023 z dnia 5 kwietnia 2023 roku oraz uchwałą nr 4/O/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 roku:

Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa przyznało:

 1. młodszemu brygadierowi Arturowi Zielińskiemu
 2. druhowi Stanisławowi Kominek

Srebrny Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa przyznało:

 1. starszemu ogniomistrzowi Pawłowi Forc
 2. ogniomistrzowi Mateuszowi Janiszewskiemu
 3. ogniomistrzowi Marcinowi Majewskiemu
 4. ogniomistrzowi Grzegorzowi Nowakowi
 5. ogniomistrzowi Adrianowi Piątkowskiemu
 6. starszemu aspirantowi Wojciechowi Świdnickiemu
 7. aspirantowi sztabowemu Pawłowi Tarnawskiemu

Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa przyznało:

 1. ogniomistrzowi Michałowi Forc
 2. kapitanowi Mateuszowi Łukaszek
 3. aspirantowi Jackowi Smyk
 4. młodszemu ogniomistrzowi Michałowi Szklarskiemu

Rozkazem Personalnym Nr 411/kadr/23 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 15 kwietnia 2023 roku

stopień MŁODSZY BRYGADIER otrzymują:

 1. kpt. Andrzej Włodarczyk

Rozkazem Personalnym Nr 1/2023 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej
z dnia 24 kwietnia 2023 roku

stopień ASPIRANT otrzymują:

 1. mł. asp. Łukasz Kot

Rozkazem Personalnym Nr 6/2023 oraz 7/2023 Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach z dnia 20 kwietnia 2023 roku:

stopień STARSZY OGNIOMISTRZ otrzymuje:

 1.    Tomasz      Bodura

stopień OGNIOMISTRZ otrzymują:

 1. mł. ogn.         Tomasz          Chmiel
 2. mł. ogn.         Norbert          Knap
 3. mł. ogn.         Grzegorz       Nowak
 4. mł. ogn.         Artur              Szkudlarek

 

stopień MŁODSZY OGNIOMISTRZ otrzymują:

 1. st. sekc. Łukasz Świerkula
 2. st. sekc. Artur Zieja
 3. st. sekc. Karol Zych

 

stopień STARSZEGO SEKCYJNEGO otrzymuje:

 1. sekc.  Michał            Kwiatkowski syn     Roberta

 

stopień SEKCYJNEGO otrzymuje:

 1. st. str.          Tomasz            Ryś