Sandomierz: Pokaz turków grodziskich.

Data publikacji: Kategoria: , , , Zamieścił: Joanna Sarwa

Pokazem ‚Turków Grodziskich’ rozpoczęły się na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Sandomierzu wojewódzkie obchody jubileuszu 20-lecia Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego i 10-lecia Krajowej listy niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Stowarzyszenie „Turki Grodziskie” pochodzi z Grodziska Dolnego w powiecie leżajskim a za główny cel stawia sobie kultywowanie lokalnej obyczajowości wielkanocnej w oparciu o rodzimą tradycję: warta przy Bożym Grobie, tradycyjny strój Turka, elementy musztry paradnej) Członkowie tego stowarzyszenia biorą udział w corocznie organizowanych paradach straży wielkanocnych. Teraz zaprezentowali się w Sandomierzu.

Jednym z biorących udział w paradzie w Sandomierzu był Stanisław Akryla:

Jak podkreśla Stanisław Akryla, tradycja ta jest głęboko zakorzeniona:

Sandomierskim obchodom jubileuszowym towarzyszyło otwarcie zorganizowanej przez Narodowy Instytut Dziedzictwa wystawy ‚Tradycje od pokoleń. Niematerialne dziedzictwo kulturowe w Polsce’ oraz sesja na temat niematerialnego dziedzictwa. Zaprezentowano przejawy niematerialnego dziedzictwa kulturowego z województwa świętokrzyskiego, lubelskiego oraz podkarpackiego.